Sigtuna Stadsängar – Silvertorget

Föregående  projekt
Nästa projekt
Slider

Silvertorget blir den nya stadsdelens knutpunkt

Archus landskapsarkitekter har på uppdrag av Bonava och Sigtuna kommun tagit fram programskisser och bygghandlingar för ett nytt torg i utvecklingsområdet Sigtuna Stadsängar. Silvertorget blir stadsdelens nya knutpunkt genom att vara en attraktiv plats för samtliga invånare. 

archus_sigtuna-stadsangar_silvertorget_landskapsarkitektur3

Mångfunktionellt centrum
Detta triangelformade torg, skyddat mellan bostäder och en livsmedelsbutik, blir stadsdelstorg för det nya området Sigtuna Stadsängar. Torget ska fungera som en plats för möten, rekreation, lek, event och ska inrymma cykelparkeringar och övriga funktioner för ett centralt torg. Det blir också entréplats till den nya livsmedelsbutiken och flera andra verksamheter som planeras att uppföras kring torget. Torget ska också kunna hantera konsekvenser av stora mängder vatten vid kraftiga skyfall.

Ett silvertorg med grön och lekfull karaktär
På torget ska det finnas plats för lek och aktivitet. En lekfull labyrint har skapats i markbeläggningen och valet av skulpturer och lekutrustning har ett gemensamt estetiskt uttryck som samstämmer med torgets övergripande designkoncept. Vidare går växter och möbler i silvertoner, blandat med ljust trä, gula inslag och skira, vackra träd. Parkmöbler, belysning, cykelställ, planteringar och lek kombineras med både tillgänglighet och framkomlighet för servicefordon, färdtjänst och räddningstjänsten. Med skuggande träd och många sittplatser tar torget hänsyn till det intilliggande vårdboendet. Slutligen konstrueras planteringar och stenmagasin under torgytan för att minska risken för översvämning vid kraftiga skyfall.

Sigtuna Stadsängar har målsättningen att vara Sveriges mest hållbara stadsdel. Stadsdelens hållbarhetsarbete har sedan tidigare uppmärksammats och vunnit hållbarhetspriset ”The Sweden Green Building Award”.

Sigtuna Stadsängar – Silvertorget 

Kategori:
Landskap
Stadsutveckling

Kompetens:
Landskapsarkitektur

Uppdragsgivare:
Bonava Sigtuna kommun

Ort:
Sigtuna

År:
2020

Kontaktperson:
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA

SIGTUNA STADSÄNGAR – SILVERTORGET

Silvertorget blir den nya stadsdelens knutpunkt

Archus landskapsarkitekter har på uppdrag av Bonava och Sigtuna kommun tagit fram programskisser och bygghandlingar för ett nytt torg i projektområdet Sigtuna Stadsängar. Silvertorget blir stadsdelens nya knutpunkt genom att vara en attraktiv plats för samtliga invånare.

archus_sigtuna-stadsangar_silvertorget_landskapsarkitektur2

Mångfunktionellt centrum
Detta triangelformade torg, skyddat mellan bostäder och en livsmedelsbutik, blir stadsdelstorg för det nya området Sigtuna Stadsängar. Torget ska fungera som en plats för möten, rekreation, lek, event och ska inrymma cykelparkeringar och övriga funktioner för ett centralt torg. Det blir också entréplats till den nya livsmedelsbutiken och flera andra verksamheter som planeras att uppföras kring torget. Torget ska också kunna hantera konsekvenser av stora mängder vatten vid kraftiga skyfall.

Ett silvertorg med grön och lekfull karaktär
På torget ska det finnas plats för lek och aktivitet. En lekfull labyrint har skapats i markbeläggningen och valet av skulpturer och lekutrustning har ett gemensamt estetiskt uttryck som samstämmer med torgets övergripande designkoncept. Vidare går växter och möbler i silvertoner, blandat med ljust trä, gula inslag och skira, vackra träd. Parkmöbler, belysning, cykelställ, planteringar och lek kombineras med både tillgänglighet och framkomlighet för servicefordon, färdtjänst och räddningstjänsten. Med skuggande träd och många sittplatser tar torget hänsyn till det intilliggande vårdboendet. Slutligen konstrueras planteringar och stenmagasin under torgytan för att minska risken för översvämning vid kraftiga skyfall.

Sigtuna Stadsängar har målsättningen att vara Sveriges mest hållbara stadsdel. Stadsdelens hållbarhetsarbete har sedan tidigare uppmärksammats och vunnit hållbarhetspriset ”The Sweden Green Building Award”.

archus_sigtuna-stadsangar_silvertorget_landskapsarkitektur7

Sigtuna Stadsängar – Silvertorget

Kategori:
Landskap
Stadsutveckling

Kompetens:
Landskapsarkitektur

Uppdragsgivare:
Bonava Sigtuna kommun

Ort:
Sigtuna

År:
2020

Kontaktperson:
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA