Sigtuna Stadsängar – Silvertorget

Föregående  projekt
archus_sigtuna-stadsangar_silvertorget_landskapsarkitektur1
archus_sigtuna-stadsangar_silvertorget_landskapsarkitektur2
archus_sigtuna-stadsangar_silvertorget_landskapsarkitektur3
archus_sigtuna-stadsangar_silvertorget_landskapsarkitektur4
archus_sigtuna-stadsangar_silvertorget_landskapsarkitektur5
archus_sigtuna-stadsangar_silvertorget_landskapsarkitektur6
archus_sigtuna-stadsangar_silvertorget_landskapsarkitektur7
archus_sigtuna-stadsangar_silvergatan_landskapsarkitektur1
archus_sigtuna-stadsangar_silvergatan_landskapsarkitektur2
archus_sigtuna-stadsangar_silvergatan_landskapsarkitektur3
Nästa projekt

Silvertorget är stadsdelens nya knutpunkt

Archus landskapsarkitekter har på uppdrag av Bonava och Sigtuna kommun tagit fram programskisser och bygghandlingar för ett nytt torg i utvecklingsområdet Sigtuna Stadsängar. Silvertorget är nu stadsdelens knutpunkt genom att vara en attraktiv plats för samtliga invånare.

archus_sigtuna-stadsangar_silvertorget_landskapsarkitektur3

Mångfunktionellt centrum
Detta triangelformade torg, skyddat mellan bostäder och en livsmedelsbutik, är stadsdelstorg i det nya området Sigtuna Stadsängar. Torget ska fungera som en plats för möten, rekreation, lek, event och ska inrymma sittplatser, grönska, cykelparkeringar och övriga funktioner för ett centralt torg. Det är också entréplats till den nya livsmedelsbutiken och flera andra verksamheter kring torget. Torget tillsammans med den till torget kopplade Ängsparken ska också kunna hantera konsekvenser av stora mängder vatten vid kraftiga skyfall.

Ett silvertorg och mötesplats med grön och lekfull karaktär
På torget finns plats för lek och aktivitet. En lekfull labyrint har skapats i markbeläggningen och valet av skulpturer och lekutrustning har ett gemensamt estetiskt uttryck som samstämmer med torgets övergripande designkoncept. Vidare går växter och möbler i silvertoner, blandat med ljust trä, gula inslag och skira, vackra träd. Träd och grönskande rundlar i olika nivåer ger torget en speciell karaktär tillsammans med linspänd belysningen som bidrar med hemkänsla och trygghet kvällstid. Med skuggande träd och många sittplatser tar torget hänsyn till det intilliggande vårdboendet. Slutligen konstrueras planteringar och stenmagasin under torgytan för att minska risken för översvämning vid kraftiga skyfall. Torget har en stark koppling till närliggande parken Ängsparken där konstverket Modul skulptur av Lars_Erik Falk har en viktig roll.

Sigtuna Stadsängar har målsättningen att vara Sveriges mest hållbara stadsdel. Stadsdelens hållbarhetsarbete har sedan tidigare uppmärksammats och vunnit hållbarhetspriset ”The Sweden Green Building Award”.

Sigtuna Stadsängar – Silvertorget 

Uppdragsgivare:
Bonava Sigtuna kommun

Ort:
Sigtuna

Status:
2020

Team:
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA

Fanny de Wolf, landskapsarkitekt LAR/MSA

SIGTUNA STADSÄNGAR – SILVERTORGET

Silvertorget blir den nya stadsdelens knutpunkt

Archus landskapsarkitekter har på uppdrag av Bonava och Sigtuna kommun tagit fram programskisser och bygghandlingar för ett nytt torg i projektområdet Sigtuna Stadsängar. Silvertorget blir stadsdelens nya knutpunkt genom att vara en attraktiv plats för samtliga invånare.

archus_sigtuna-stadsangar_silvertorget_landskapsarkitektur2

Mångfunktionellt centrum
Detta triangelformade torg, skyddat mellan bostäder och en livsmedelsbutik, blir stadsdelstorg för det nya området Sigtuna Stadsängar. Torget ska fungera som en plats för möten, rekreation, lek, event och ska inrymma cykelparkeringar och övriga funktioner för ett centralt torg. Det blir också entréplats till den nya livsmedelsbutiken och flera andra verksamheter som planeras att uppföras kring torget. Torget ska också kunna hantera konsekvenser av stora mängder vatten vid kraftiga skyfall.

Ett silvertorg med grön och lekfull karaktär
På torget ska det finnas plats för lek och aktivitet. En lekfull labyrint har skapats i markbeläggningen och valet av skulpturer och lekutrustning har ett gemensamt estetiskt uttryck som samstämmer med torgets övergripande designkoncept. Vidare går växter och möbler i silvertoner, blandat med ljust trä, gula inslag och skira, vackra träd. Parkmöbler, belysning, cykelställ, planteringar och lek kombineras med både tillgänglighet och framkomlighet för servicefordon, färdtjänst och räddningstjänsten. Med skuggande träd och många sittplatser tar torget hänsyn till det intilliggande vårdboendet. Slutligen konstrueras planteringar och stenmagasin under torgytan för att minska risken för översvämning vid kraftiga skyfall.

Sigtuna Stadsängar har målsättningen att vara Sveriges mest hållbara stadsdel. Stadsdelens hållbarhetsarbete har sedan tidigare uppmärksammats och vunnit hållbarhetspriset ”The Sweden Green Building Award”.

archus_sigtuna-stadsangar_silvertorget_landskapsarkitektur7

Sigtuna Stadsängar – Silvertorget

Uppdragsgivare:
Bonava Sigtuna kommun

Ort:
Sigtuna

Status:
2020

Team:
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA