ABB HVDC, nya kontor i Ludvika

Föregående  projekt
ABB:s kontor i Ludvika, som gestaltats av Archus arkitekter
ABB:s kontor i Ludvika som lyser upp området i mörket
ABB:s kontor i Ludvika, som gestaltats av Archus arkitekter
ABB:s kontor i Ludvika, som gestaltats av Archus arkitekter
Öppna ytor inuti ABB:s kontor. Både mellan våningar och kontorslandskap.
Archus_Ludvika_ABB-HVDC_huvudkontor_arkitektur1
Archus_Ludvika_ABB-HVDC_huvudkontor_arkitektur4
Archus_Ludvika_ABB-HVDC_huvudkontor_arkitektur2
Archus_Ludvika_ABB-HVDC_huvudkontor_arkitektur3
Archus_Ludvika_ABB-HVDC_huvudkontor_arkitektur5
Nästa projekt

Framtidens kontor för 600 nya medarbetare

En innovativ uppdragsgivare anförtrodde Archus att ta fram framtidens kontor som skulle bidra till att positionera ABB som en attraktiv arbetsgivare inom high techbranschen i Sverige. Ett led i uppdragsgivarens plan i att attrahera 600 nya medarbetare.

archus_ludvika_abb-hvdc_huvudkontor_arkitektur5-600x300

Omfattande uppdrag med flera skeden
Vid uppdragets start satt företagets medarbetare på olika platser, beroende på olika generationer av företagets utveckling och var det fanns lämplig plats. Första skedet av uppdraget föll därför på att skapa ett program där verksamhetsbehov av funktioner och innehåll samlades. När de nya kontorslokalerna nu skulle upprättas, nyttjades den historiska platsen mellan sjön Vestman och centrala Ludvika, där ABB:s verksamhet i Ludvika först etablerades. Vidare kom Archus uppdrag att bestå i ett flertal skeden; programarbete, designkoncept, underlag till detaljplan och deltagande i utvärdering av entreprenörer för kommande samverkan.

Arkitektur med rötter i Bergslagen
De nya kontorslokalerna utvecklades slutligen i områdets östra del. Ett läge med anslutning till Ludvikas centrala delar och resecentrum. Läget gav också närhet till en avancerad testhall, blev logistiskt fördelaktigt för medarbetare och besökare, men framförallt var det bästa läget för att varumärkesbygget.Företagets olika verksamhetsområden har nu en modern och sömlös samverkan. Dessutom utgör byggnadens gemensamma entré, i form av en galleria med mötesrum och pausytor, den centrala träffpunkten för alla medarbetare. Byggnaden ramas in med en fasad av ett böljande metallskinn. Metallen i skinnet och den organiska formen för tankarna till Bergslagens natur och dess rikedomar — en gång ursprunget till industrialiseringen och kraftöverföringsbehovet i modern svensk industri. Färdigställandet av den nya kontorsbyggnaden gjorde att beställaren kunde erbjuda en modern och konkurrenskraftig arbetsplats och expanderade antalet medarbetare till dryga 600, vilket projektet hade tagit höjd för.

ABB HVDC, nya kontor i Ludvika

Uppdragsgivare:
ABB Real Estate AB

Ort:
Ludvika

Status:
Färdigställt 2013

Hållbarhet:
LEED Silver

Team:
Johnnie Pettersson, senior affärsutvecklare
Martin Wentz, arkitekt MSA

ABB HVDC, NYA KONTOR I LUDVIKA

Framtidens kontor för 600 nya medarbetare

En innovativ uppdragsgivare anförtrodde Archus att ta fram framtidens kontor som skulle bidra till att positionera ABB som en attraktiv arbetsgivare inom high techbranschen i Sverige. Ett led i uppdragsgivarens plan i att attrahera 600 nya medarbetare.

archus_ludvika_abb-hvdc_huvudkontor_arkitektur5-600x300

Omfattande uppdrag med flera skeden
Vid uppdragets start satt företagets medarbetare på olika platser, beroende på olika generationer av företagets utveckling och var det fanns lämplig plats. Första skedet av uppdraget föll därför på att skapa ett program där verksamhetsbehov av funktioner och innehåll samlades. När de nya kontorslokalerna nu skulle upprättas, nyttjades den historiska platsen mellan sjön Vestman och centrala Ludvika, där ABB:s verksamhet i Ludvika först etablerades. Vidare kom Archus uppdrag att bestå i ett flertal skeden; programarbete, designkoncept, underlag till detaljplan och deltagande i utvärdering av entreprenörer för kommande samverkan.

Arkitektur med rötter i Bergslagen
De nya kontorslokalerna utvecklades slutligen i områdets östra del. Ett läge med anslutning till Ludvikas centrala delar och resecentrum. Läget gav också närhet till en avancerad testhall, blev logistiskt fördelaktigt för medarbetare och besökare, men framförallt var det bästa läget för att varumärkesbygget.Företagets olika verksamhetsområden har nu en modern och sömlös samverkan. Dessutom utgör byggnadens gemensamma entré, i form av en galleria med mötesrum och pausytor, den centrala träffpunkten för alla medarbetare. Byggnaden ramas in med en fasad av ett böljande metallskinn. Metallen i skinnet och den organiska formen för tankarna till Bergslagens natur och dess rikedomar — en gång ursprunget till industrialiseringen och kraftöverföringsbehovet i modern svensk industri. Färdigställandet av den nya kontorsbyggnaden gjorde att beställaren kunde erbjuda en modern och konkurrenskraftig arbetsplats och expanderade antalet medarbetare till dryga 600, vilket projektet hade tagit höjd för.

archus_ludvika_abb-hvdc_huvudkontor_arkitektur3-600x300

ABB HVDC, nya kontor i Ludvika

Uppdragsgivare:
ABB Real Estate AB

Ort:
Ludvika

Status:
Färdigställt 2013

Hållbarhet:
LEED Silver

Team:
Johnnie Pettersson, senior affärsutvecklare
Martin Wentz, arkitekt MSA