Föregående  projekt
Archus_Vasteras_Seco_Strategisk-radgivning1
Archus_Vasteras_Seco_Strategisk-radgivning2
Archus_Vasteras_Seco_Strategisk-radgivning2
Archus_Vasteras_Seco_Strategisk-radgivning2
Archus_Vasteras_Seco_Strategisk-radgivning2
Nästa projekt

Seco Tools huvudkontors nya arbetssätt tar form

Med drygt 50 år på nacken är Seco Tools huvudkontor i Fagersta i stort behov av renovering och behöver konstrueras för framtidens arbetssätt. Archus anlitades för att breda väg för att möta dessa behov.

Strategisk rådgivning för SECO-tools huvudkontor

Traditionella kontor blir moderna

Uppdraget bestod i att hjälpa Seco att gå från traditionellt kontor till ett modernt kontor, där de kan börja jobba mer aktivitetsbaserat. De gamla lokalerna stod därför inför en upprustning för att stödja Secos framtida arbetssätt.

Systematiskt och kommunikativt arbete

Utgångspunkten för projektet är den masterplan som definierar hur hela kontoret ska komma att fungera när projektets olika etapper är färdigställda år 2023. Utifrån denna masterplan kunde vi djupdyka ner i den första etappen. Eftersom arbetet kommer att utmynna i en lösning som är helt verksamhetsanpassad så har ett systematiskt arbete påbörjats för att sammanföra samtliga avdelningar som kommer att beröras av projektets första etapp och ta del av deras insikter.

Mitt i projektet

Nu är etapp 1 inflyttad och etapp 2 nästan färdigbyggd bara inredningen saknas. Etapp 3 håller på och projekteras för fullt. Det har varit ett spännande och lärorikt projekt, riktigt roligt att se resultatet av allas arbete. Nu hoppas vi på att kontoret kommer bli ordentligt använt när det går att jobba på plats igen.

”Att lokalerna är gamla och behöver renoveras är bara ett skäl till förändringsarbetet. Men lika viktigt är att skapa morgondagens arbetsplats utifrån ett individanpassat tankesätt. I hårdnande konkurrens är det dessutom viktigt att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö, som ger förutsättning att ta tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang.”

Fredrik Vejgården, vd Seco Tools

Seco Tools huvudkontor

Uppdragsgivare:
Seco Tools

Ort:
Fagersta

Status:
Pågående

Team:
Andreas Kristoffersson, designer

SECO TOOLS HK

Seco Tools huvudkontors nya arbetssätt tar form

Med drygt 50 år på nacken är Seco Tools huvudkontor i Fagersta i stort behov av renovering och behöver konstrueras för framtidens arbetssätt. Archus anlitades för att breda väg för att möta dessa behov.

Traditionella kontor blir moderna

Uppdraget bestod i att hjälpa Seco att gå från traditionellt kontor till ett modernt kontor, där de kan börja jobba mer aktivitetsbaserat. De gamla lokalerna stod därför inför en upprustning för att stödja Secos framtida arbetssätt.

Systematiskt och kommunikativt arbete

Utgångspunkten för projektet är den masterplan som definierar hur hela kontoret ska komma att fungera när projektets olika etapper är färdigställda år 2023. Utifrån denna masterplan kunde vi djupdyka ner i den första etappen. Eftersom arbetet kommer att utmynna i en lösning som är helt verksamhetsanpassad så har ett systematiskt arbete påbörjats för att sammanföra samtliga avdelningar som kommer att beröras av projektets första etapp och ta del av deras insikter.

Mitt i projektet

Nu är etapp 1 inflyttad och etapp 2 nästan färdigbyggd bara inredningen saknas. Etapp 3 håller på och projekteras för fullt. Det har varit ett spännande och lärorikt projekt, riktigt roligt att se resultatet av allas arbete. Nu hoppas vi på att kontoret kommer bli ordentligt använt när det går att jobba på plats igen.

”Att lokalerna är gamla och behöver renoveras är bara ett skäl till förändringsarbetet. Men lika viktigt är att skapa morgondagens arbetsplats utifrån ett individanpassat tankesätt. I hårdnande konkurrens är det dessutom viktigt att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö, som ger förutsättning att ta tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang.”

Fredrik Vejgården, vd Seco Tools

Strategisk rådgivning för SECO-tools huvudkontor

Traditionella kontor blir moderna

Uppdraget bestod i att hjälpa SECO att gå från traditionellt kontor till ett modernt kontor, där de kan börja jobba mer aktivitetsbaserat. De gamla lokalerna stod därför inför en upprustning för att stödja SECO:s framtida arbetssätt.

Systematiskt och kommunikativt arbete

Utgångspunkten för projektet är den masterplan som definierar hur hela kontoret ska komma att fungera när projektets olika etapper är färdigställda år 2023. Utifrån denna masterplan kunde vi djupdyka ner i den första etappen. Eftersom arbetet kommer att utmynna i en lösning som är helt verksamhetsanpassad så har ett systematiskt arbete påbörjats för att sammanföra samtliga avdelningar som kommer att beröras av projektets första etapp och ta del av deras insikter.

Mitt i projektet

Nu är etapp 1 inflyttad och etapp 2 nästan färdigbyggd bara inredningen saknas. Etapp 3 håller på och projekteras för fullt. Det har varit ett spännande och lärorikt projekt, riktigt roligt att se resultatet av allas arbete. Nu hoppas vi på att kontoret kommer bli ordentligt använt när det går att jobba på plats igen.

”Att lokalerna är gamla och behöver renoveras är bara ett skäl till förändringsarbetet. Men lika viktigt är att skapa morgondagens arbetsplats utifrån ett individanpassat tankesätt. I hårdnande konkurrens är det dessutom viktigt att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö, som ger förutsättning att ta tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang.”

Fredrik Vejgården, Secos VD

Strategisk rådgivning för SECO-tools huvudkontor

Seco Tools Hk

Uppdragsgivare:
SECO Tools

Ort:
Fagersta

Status:
Pågående

Team:
Andreas Kristoffersson, designer