Föregående  projekt
Archus_Vasteras_Expectrum_Arkitektur2
Archus_Vasteras_Expectrum_Arkitektur1
Archus_Vasteras_Expectrum_Arkitektur8
Archus_Vasteras_Expectrum_Arkitektur9
Archus_Vasteras_Expectrum_Arkitektur7
Archus_Vasteras_Expectrum_Arkitektur6
Archus_Vasteras_Expectrum_Arkitektur5
Archus_Vasteras_Expectrum_Arkitektur4
Archus_Vasteras_Expectrum_Arkitektur3
Nästa projekt

Arkitektur som möjliggör kreativa möten

Den tidigare gallerian blev en mötesplats där inredningen och arkitekturen fungerar som en katalysator för kreativitet och innovationskraft — för såväl näringsliv som för skolelever som nu flyttat in i lokalerna. En möjligheternas mötesplats.

Archus_Vasteras_Expectrum_Arkitektur8

Från galleria till innovationsplats
Uppdraget var att omvandla en central galleria i Västerås till en mötesplats för näringsliv, skola och kommun. Projektets största utmaning låg i att de gamla handelslokalerna var djupa och mörka, då de från början inte planerats för att bli arbetsplatser. En stor del av utmaningen blev därför att pussla ut lokalprogrammet utifrån förutsättningarna, samt att tillföra vissa ändringar för att den tidigare gallerian skulle kunna anpassas till den nya verksamheten.

Archus flera spetskompetenser skapar helheten
Med erfarenheten av både ombyggnadsprojekt och att utforma kontor, lärmiljöer och mötesanläggningar kom flera av våra nischkompetenser till sin rätt. Genom att dessutom sätta ihop ett kompetensöverskridande projektteam kunde Archus presentera utifrån sin fulla potential. Resultatet blev därmed en unik miljö med stor transparens mellan de olika funktionerna, som möjliggjort naturliga och dynamiska möten mellan Expectrums olika verksamheter.

Expectrum

Uppdragsgivare:
Västerås Stad

Ort:
Västerås

Status:
2018

Team:
Andreas Kristoffersson, designer

EXPECTRUM, VÄSTERÅS

Arkitektur som möjliggör kreativa möten

Den tidigare gallerian blev en mötesplats där inredningen och arkitekturen fungerar som en katalysator för kreativitet och innovationskraft — för såväl näringsliv som för skolelever som nu flyttat in i lokalerna. En möjligheternas mötesplats.

Archus_Vasteras_Expectrum_Arkitektur8

Från galleria till innovationsplats
Uppdraget var att omvandla en central galleria i Västerås till en mötesplats för näringsliv, skola och kommun. Projektets största utmaning låg i att de gamla handelslokalerna var djupa och mörka, då de från början inte planerats för att bli arbetsplatser. En stor del av utmaningen blev därför att pussla ut lokalprogrammet utifrån förutsättningarna, samt att tillföra vissa ändringar för att den tidigare gallerian skulle kunna anpassas till den nya verksamheten.

Archus flera spetskompetenser skapar helheten
Med erfarenheten av både ombyggnadsprojekt och att utforma kontor, lärmiljöer och mötesanläggningar kom flera av våra nischkompetenser till sin rätt. Genom att dessutom sätta ihop ett kompetensöverskridande projektteam kunde Archus presentera utifrån sin fulla potential. Resultatet blev därmed en unik miljö med stor transparens mellan de olika funktionerna, som möjliggjort naturliga och dynamiska möten mellan Expectrums olika verksamheter.

Archus_Vasteras_Expectrum_Arkitektur3

Expectrum

Uppdragsgivare:
Västerås Stad

Ort:
Västerås

Status:
2018

Team:
Andreas Kristoffersson, designer