Slider

Innovationsanpassade kontorsytor

Genom Archus kompetenser inom inredning, byggledning och arkitektur förvandlades en gammal industrilokal i centrala Västerås till en urban kontorsyta, som utmanar den traditionella bilden av en arbetsplats.

027_B26_20200116_Foto_Henrik_Mill

Visionära ambitioner i en tidigare industrilokal
Archus uppdrag av Kungsleden var att skapa ett modernt kontors- och möteskoncept där co-working står i centrum. Ytor som bygger på att partners och kunder träffas, samarbetar, delar idéer och kan mötas i en avslappnad, informell och produktiv miljö. Visionerna om framtidens urbana kontor skulle realiseras i den anrika gamla industribyggnaden i Mimerskvarteret i Västerås.

Utmanar det traditonella kontoret
En utmaning som engagerade dubbla kompetenser hos Archus — både genom att byggleda och projektleda i ombyggnaden av den gamla industribyggnaden, samt arkitektur för att rita ombyggnationen och ta fram ett inredningskoncept för de upprättade lokalerna. Genom att gå från en container med rutinarbete till en livlig destination för kreativitet, ska Byggnad 26 ändra uppfattningen om vad ett kontor kan vara. Därför har entréplanet i byggnaden utrustats med en stor mötesplats med konferensrum, kafé och restaurang, medan kontoren finns i våningsplanen. Toppen av byggnaden pryds av en väl tilltagen takterrass som också blir en plats för möten.

”Det är ett spännande projekt på många sätt. Å ena sidan en gammal anrik byggnad, å andra sidan ett helt nytt kontorskoncept med tydliga mötesplatser i bottenplan. Den industriella känslan är bevarad, men samtidigt är de moderna inslagen tydliga”
Andreas Kristoffersson, designer

B26, Västerås

Kategori:
Kontor
Publikt

Kompetens:
Inredning och koncept
Arkitektur
Projektledning

Uppdragsgivare:
Kungsleden

Ort:
Västerås

År:
2020

Hållbarhetsvinkel:
LEED-certifierad byggnad

Kontaktperson:
Daniel Marjamaa, projektledare
Andreas Kristoffersson, designer

B26, VÄSTERÅS

Innovationsanpassade kontorsytor

Genom Archus kompetenser inom inredning, byggledning och arkitektur förvandlades en gammal industrilokal i centrala Västerås till en urban kontorsyta, som utmanar den traditionella bilden av en arbetsplats.

027_B26_20200116_Foto_Henrik_Mill

Visionära ambitioner i en tidigare industrilokal
Archus uppdrag av Kungsleden var att skapa ett modernt kontors- och möteskoncept där co-working står i centrum. Ytor som bygger på att partners och kunder träffas, samarbetar, delar idéer och kan mötas i en avslappnad, informell och produktiv miljö. Visionerna om framtidens urbana kontor skulle realiseras i den anrika gamla industribyggnaden i Mimerskvarteret i Västerås.

Utmanar det traditonella kontoret
En utmaning som engagerade dubbla kompetenser hos Archus — både genom att byggleda och projektleda i ombyggnaden av den gamla industribyggnaden, samt arkitektur för att rita ombyggnationen och ta fram ett inredningskoncept för de upprättade lokalerna. Genom att gå från en container med rutinarbete till en livlig destination för kreativitet, ska Byggnad 26 ändra uppfattningen om vad ett kontor kan vara. Därför har entréplanet i byggnaden utrustats med en stor mötesplats med konferensrum, kafé och restaurang, medan kontoren finns i våningsplanen. Toppen av byggnaden pryds av en väl tilltagen takterrass som också blir en plats för möten.

”Det är ett spännande projekt på många sätt. Å ena sidan en gammal anrik byggnad, å andra sidan ett helt nytt kontorskoncept med tydliga mötesplatser i bottenplan. Den industriella känslan är bevarad, men samtidigt är de moderna inslagen tydliga”
Andreas Kristoffersson, designer

034_B26_20200116_Foto_Henrik_Mill

B26, Västerås

Kategori:
Kontor
Publikt

Kompetens:
Inredning och koncept
Arkitektur
Projektledning

Uppdragsgivare:
Kungsleden

Ort:
Västerås

År:
2020

Hållbarhetsvinkel:
LEED-certifierad byggnad

Kontaktperson:
Daniel Marjamaa, projektledare
Andreas Kristoffersson, designer