Föregående  projekt
Archus bostäder i Bäckby centrum
Archus bostäder i Bäckby centrum
Archus bostäder i Bäckby centrum
Archus bostäder i Bäckby centrum
B26, Västerås
B26, Västerås - Copy
B26, Västerås - copy2
B26, Västerås - copy2 - copy
Nästa projekt

Tio våningar parkering smälter in i Arenastaden

Ett tilltänkt parkeringshus med tio våningar kommer att byggas i Arenastaden, med ambitionen att genom ett tydligt formspråk prata med områdets befintliga bebyggelse.

Archus-arenastaden-signalens-p-hus-arkitektur4

Förser Arenastaden med parkeringsplatser
Öster om järnvägen, intill Kolonnvägen, blev en bit mark över när man byggde Signalbron. Detta blir nu platsen för ett runt parkeringshus. Husets form följer vägen och påfarten till Signalbron och genom fastigheten går ett stråk av infrastruktur. Parkeringshuset blir ett värdefullt tillskott som ska förse ishallarna, det nya kontors- och badhuset samt ICA:s nya huvudkontor med parkering. Arenastaden och även boende i närområdet kommer i viss utsträckning kunna använda parkeringshuset utanför kontorstider.

Tilltalande arkitektur med praktiska funktioner
Ambitionen är att förbättra områdets närmiljö och skapa en tilltalande yttre gestaltning. Parkeringshuset trots sina tio våningar, smälter in i områdets siluett då formspråket pratar med kontors- och badhuset på andra sidan Gustav III boulevardt. Den runda formen gör dessutom parkeringshuset till en effektiv lösning sett till hur många parkeringsplatser som skapas. Den halvtransparenta fasaden lyser om natten, vilket bidrar till att skapa en trygg plats även i mörker. Omkring 500 p-platser och 300-500 cykelparkeringsplatser skapas. Målet är att detaljplan skall vinna laga kraft under 2020. Därefter påbörjas mark- och grundläggningsarbeten.

 

Solna Signalen, P-hus

Uppdragsgivare:
Fabege

Ort:
Solna

Status:
Pågående

Team:
Johnnie Pettersson, senior affärsutvecklare
Mattias Fredberg, arkitekt SAR/MSA

SOLNA SIGNALEN, P-HUS

Tio våningar parkering smälter in i Arenastaden

Ett tilltänkt parkeringshus med tio våningar kommer att byggas i Arenastaden, med ambitionen att genom ett tydligt formspråk prata med områdets befintliga bebyggelse.

Archus-arenastaden-signalens-p-hus-arkitektur4

Förser Arenastaden med parkeringsplatser
Öster om järnvägen, intill Kolonnvägen, blev en bit mark över när man byggde Signalbron. Detta blir nu platsen för ett runt parkeringshus. Husets form följer vägen och påfarten till Signalbron och genom fastigheten går ett stråk av infrastruktur. Parkeringshuset blir ett värdefullt tillskott som ska förse ishallarna, det nya kontors- och badhuset samt ICA:s nya huvudkontor med parkering. Arenastaden och även boende i närområdet kommer i viss utsträckning kunna använda parkeringshuset utanför kontorstider.

Tilltalande arkitektur med praktiska funktioner
Ambitionen är att förbättra områdets närmiljö och skapa en tilltalande yttre gestaltning. Parkeringshuset trots sina tio våningar, smälter in i områdets siluett då formspråket pratar med kontors- och badhuset på andra sidan Gustav III boulevardt. Den runda formen gör dessutom parkeringshuset till en effektiv lösning sett till hur många parkeringsplatser som skapas. Den halvtransparenta fasaden lyser om natten, vilket bidrar till att skapa en trygg plats även i mörker. Omkring 500 p-platser och 300-500 cykelparkeringsplatser skapas. Målet är att detaljplan skall vinna laga kraft under 2020. Därefter påbörjas mark- och grundläggningsarbeten.

 

Archus-arenastaden-signalens-p-hus-arkitektur2

Solna Signalen, P-hus

Uppdragsgivare:
Fabege

Ort:
Solna

Status:
Pågående

Team:
Johnnie Pettersson, senior affärsutvecklare
Mattias Fredberg, arkitekt SAR/MSA