archus-parkeringshus-arlanda

Ökat behov av trygg och bekväm långtidsparkering

Arlanda utvecklas och kommer under de kommande åren öka sin flygtrafik. Både av gods och passagerare. Vid en nedläggning av Bromma spås trafiken till och från området öka kraftigt. I områdets västra del pågår utvecklingsarbeten av mark och detaljplaner.

Långtidsparkeringen på Arlanda är idag inte riktigt kundorienterad. Många får släpa sitt bagage på en ogästvänlig yta. Vinter som sommar.

Som ett led i att skapa trygga och bekväma parkeringslösningar för långtidsparkering har vi skissat på ett case i Arlandas närhet. Parkeringsanläggningen har en gemensam ankomst- och avgångshall för bussar till flygplatsen. Intern kringservice.

Gestaltningsidéen bygger på att försöka få en stor och rationell byggnadskropp att smälta in i området, samtidigt som byggnadsvolymen inte ska te sig för monoton. Variation och en varm ton i fasad skapar en trygg och en välkomnande känsla. Ett modulanpassat byggsätt gör också byggnaden hållbar och kostnadseffektiv.

Parkeringsanläggning, Arlanda

Uppdragsgivare:
Ej namngiven

Ort:
Arlanda, Stockholm

Kontaktperson:
Mattias Fredberg, arkitekt SAR/MSA

PARKERINGSANLÄGGNING, ARLANDA

Ökat behov av trygg och bekväm långtidsparkering

Arlanda utvecklas och kommer under de kommande åren öka sin flygtrafik. Både av gods och passagerare. Vid en nedläggning av Bromma spås trafiken till och från området öka kraftigt. I områdets västra del pågår utvecklingsarbeten av mark och detaljplaner.

Långtidsparkeringen på Arlanda är idag inte riktigt kundorienterad. Många får släpa sitt bagage på en ogästvänlig yta. Vinter som sommar.

Som ett led i att skapa trygga och bekväma parkeringslösningar för långtidsparkering har vi skissat på ett case i Arlandas närhet. Parkeringsanläggningen har en gemensam ankomst- och avgångshall för bussar till flygplatsen. Intern kringservice.

Gestaltningsidéen bygger på att försöka få en stor och rationell byggnadskropp att smälta in i området, samtidigt som byggnadsvolymen inte ska te sig för monoton. Variation och en varm ton i fasad skapar en trygg och en välkomnande känsla. Ett modulanpassat byggsätt gör också byggnaden hållbar och kostnadseffektiv.

Parkeringsanläggning, Arlanda

Uppdragsgivare:
Vivero

Ort:
Arlanda, Stockholm

Team:
Mattias Fredberg, arkitekt SAR/MSA