Kvarteret Suttung, Uppsala Gate

Föregående  projekt
Archus
Archus
Archus
Archus
Archus
Archus
Nästa projekt

Ett estetiskt välkomnande vid Uppsala Station

Ett arbete från ax till limpa när den gamla postbyggnaden förvandlades till kontor, som i sin tur sammankopplades med ett nytt hotell med utmanande arkitektur. Hotel Academias guldfärgade fasad fångar nu resenärernas uppmärksamhet från Uppsala station.

Archus

Kvarter byggt på dialog
Klövern hade som ambition att erbjuda Uppsalamarknaden länge efterlängtade moderna kontorslokaler i ett stationsnära läge. Samtidigt identifierade de ett behov av fler hotellrum på platsen och så växte idén om ett nytt hotell fram. Kombinationen var lyckosam och både kontor och hotell hittade snabbt sina framtida hyresgäster. Archus uppdrag blev därför att utforma ett kvarter med moderna kontor och ett profilhotell i ett av Uppsalas mest centrala lägen. Arbetet utfördes i tät och kontinuerlig dialog med beställare, hyresgäster, entreprenörer och staden. Detta gjorde att stora beslut fattades på ett effektivt sätt.

Ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad
Kvarteret Suttung vid Uppsala Gate är ett resultat av tre byggnadsdimensioner. Varsam ombyggnad av 60-talets posthus med emaljfasad till moderna kontor. Tillbyggnad som länkar samman det gamla och det nya. Nybyggnation i form av ett hotell i 11 våningar med restauranger i markplan och skybar på takvåningen. Resultatet blev ett kvarter innehållande 11 000 kvadratmeter kontor i en befintlig byggnad, 3600 kvadratmeter påbyggnad och slutligen 10 000 kvadratmeter nybyggt hotell med 198 rum.

”Det har varit ett häftigt projekt som bjudit på i princip alla de utmaningar man kan förvänta sig av ett om, till- och nybyggnadsprojekt i ett cityläge. Det har varit fantastiskt kul att aktivera en plats som länge varit en vit fläck på Uppsalakartan med en ny spännande byggnad som har ett mycket efterlängtat och uppskattat innehåll.”
Erik Bruhn, arkitekt och uppdragsansvarig

Kvarteret Suttung, Uppsala Gate

Uppdragsgivare:
Klövern AB

Ort:
Uppsala

Status:
2017

Hållbarhet:
Miljöbyggnad Silver
Miljöbyggnad Guld

Team:
Erik Bruhn, VD Archus Arkitekt

KVARTER SUTTUNG, UPPSALA GATE 

Ett estetiskt välkomnande vid Uppsala Station

Ett arbete från ax till limpa när den gamla postbyggnaden förvandlades till kontor, som i sin tur sammankopplades med ett nytt hotell med utmanande arkitektur. Hotel Academias guldfärgade fasad fångar nu resenärernas uppmärksamhet från Uppsala station.

Archus

Kvarter byggt på dialog
Klövern hade som ambition att erbjuda Uppsalamarknaden länge efterlängtade moderna kontorslokaler i ett stationsnära läge. Samtidigt identifierade de ett behov av fler hotellrum på platsen och så växte idén om ett nytt hotell fram. Kombinationen var lyckosam och både kontor och hotell hittade snabbt sina framtida hyresgäster. Archus uppdrag blev därför att utforma ett kvarter med moderna kontor och ett profilhotell i ett av Uppsalas mest centrala lägen. Arbetet utfördes i tät och kontinuerlig dialog med beställare, hyresgäster, entreprenörer och staden. Detta gjorde att stora beslut fattades på ett effektivt sätt.

Ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad
Kvarteret Suttung vid Uppsala Gate är ett resultat av tre byggnadsdimensioner. Varsam ombyggnad av 60-talets posthus med emaljfasad till moderna kontor. Tillbyggnad som länkar samman det gamla och det nya. Nybyggnation i form av ett hotell i 11 våningar med restauranger i markplan och skybar på takvåningen. Resultatet blev ett kvarter innehållande 11 000 kvadratmeter kontor i en befintlig byggnad, 3600 kvadratmeter påbyggnad och slutligen 10 000 kvadratmeter nybyggt hotell med 198 rum.

”Det har varit ett häftigt projekt som bjudit på i princip alla de utmaningar man kan förvänta sig av ett om, till- och nybyggnadsprojekt i ett cityläge. Det har varit fantastiskt kul att aktivera en plats som länge varit en vit fläck på Uppsalakartan med en ny spännande byggnad som har ett mycket efterlängtat och uppskattat innehåll.”
Erik Bruhn, VD Archus Arkitekt

Archus Suttung Uppsala

Kvarteret Suttung, Uppsala Gate

Uppdragsgivare:
Klövern AB

Ort:
Uppsala

Status:
2017

Hållbarhet:
Miljöbyggnad Silver
Miljöbyggnad Guld

Team:
Erik Bruhn, VD Archus Arkitekt