Nya bostadsbyggrätter i Veddesta, Järfälla kommun

Föregående  projekt
Archus-jarfalla-byggnadsboratter-veddesta-affarsutveckling-fastighetsutveckling-landskapsarkitektur4
Archus-jarfalla-byggnadsboratter-veddesta-affarsutveckling-fastighetsutveckling-landskapsarkitektur5
Archus-jarfalla-byggnadsboratter-veddesta-affarsutveckling-fastighetsutveckling-landskapsarkitektur3
Archus-jarfalla-byggnadsboratter-veddesta-affarsutveckling-fastighetsutveckling-landskapsarkitektur2
Archus-jarfalla-byggnadsboratter-veddesta-affarsutveckling-fastighetsutveckling-landskapsarkitektur1
Nästa projekt

Med förståelse för stadspotential

Archus öga för städer och regioners potential är sedan gammalt. Därmed blev Veddesta med sina nya kommunikationsförutsättningar ett självklart uppdrag för oss. 

Archus-jarfalla-byggnadsboratter-veddesta-affarsutveckling-fastighetsutveckling-landskapsarkitektur4

En urban stadsdel med hemtrevlig trygghet
Tidigare beslut om utbyggnad av Mälarbanan, flytt av Barkarby station samt utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby, har skapat förutsättningar för en spännande utveckling av stadsdelen Veddesta i Järfälla kommun. Närheten till den nya kollektivtrafiknoden har förutsättningar att ge området en urban karaktär med nya flöden och rörelser genom området. Stadsliv med levande bottenvåningar, attraktiva gatumiljöer med tydliga stråk och bra orienterbarhet skapar trygghet för både gående och cyklister.

Bred kompetens breder väg för utveckling
Kungsleden och Regio, som äger flera strategiskt belägna kontorsfastigheter i området, vill medverka till stadsdelens omvandling och därmed utveckla sina fastigheter. Bolagen har därför valt att knyta till sig affärs- och fastighetsutvecklingskompetens från Archus, vilket omfattar både bevakning av fastighetsägarnas intressen, förhandling med kommunen och andra myndigheter samt upphandling och styrning av arkitekter och konsulter. Tillsammans med Järfälla Kommun driver Archus en effektiv planprocess, med fokus på god gestaltning och nytt innehåll. Det innebär kartläggning av områdets förutsättningar, genomförande av erforderliga utredningar samt framtagande av ett arkitektonisk intressant och ekonomiskt genomförbart planförslag.

Ett nytt detaljplaneförslag har arbetats fram, innehållande cirka 96 000 kvm BTA bostäder, kontor, förskolor och annan service. Detaljplanen har varit ute på samråd under mars 2020 och beräknas antas i början på 2021. 

Veddesta, Järfälla kommun

Uppdragsgivare:

Kungsleden AB, Regio AB 

Ort:
Järfälla kommun

Status:
Pågående

Team:
Michael Larsson, VD Archus Development
Magnus Leksell, Landskapsarkitekt LAR/MSA

VEDDESTA, JÄRFÄLLA

Med förståelse för stadspotential

Archus öga för städer och regioners potential är sedan gammalt. Därmed blev Veddesta med sina nya kommunikationsförutsättningar ett självklart uppdrag för oss.

Archus-jarfalla-byggnadsboratter-veddesta-affarsutveckling-fastighetsutveckling-landskapsarkitektur4

En urban stadsdel med hemtrevlig trygghet
Tidigare beslut om utbyggnad av Mälarbanan, flytt av Barkarby station samt utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby, har skapat förutsättningar för en spännande utveckling av stadsdelen Veddesta i Järfälla kommun. Närheten till den nya kollektivtrafiknoden har förutsättningar att ge området en urban karaktär med nya flöden och rörelser genom området. Stadsliv med levande bottenvåningar, attraktiva gatumiljöer med tydliga stråk och bra orienterbarhet skapar trygghet för både gående och cyklister.

Bred kompetens breder väg för utveckling
Kungsleden och Regio, som äger flera strategiskt belägna kontorsfastigheter i området, vill medverka till stadsdelens omvandling och därmed utveckla sina fastigheter. Bolagen har därför valt att knyta till sig affärs- och fastighetsutvecklingskompetens från Archus, vilket omfattar både bevakning av fastighetsägarnas intressen, förhandling med kommunen och andra myndigheter samt upphandling och styrning av arkitekter och konsulter. Tillsammans med Järfälla Kommun driver Archus en effektiv planprocess, med fokus på god gestaltning och nytt innehåll. Det innebär kartläggning av områdets förutsättningar, genomförande av erforderliga utredningar samt framtagande av ett arkitektonisk intressant och ekonomiskt genomförbart planförslag.

Ett nytt detaljplaneförslag har arbetats fram, innehållande cirka 96 000 kvm BTA bostäder, kontor, förskolor och annan service. Detaljplanen har varit ute på samråd under mars 2020 och beräknas antas i början på 2021.

Archus-jarfalla-byggnadsboratter-veddesta-affarsutveckling-fastighetsutveckling-landskapsarkitektur1

Veddesta, Järfälla kommun

Uppdragsgivare:

Kungsleden AB, Regio AB

Ort:
Järfälla kommun

Status:
Pågående

Team:
Michael Larsson, VD Archus Development
Magnus Leksell, Landskapsarkitekt LAR/MSA