Tyresö View, Tyresö centrum

Föregående  projekt
Nästa projekt
Slider

Stockholms näst högsta bostadshus och Tyresö landmärke

Ett 24 våningar högt landmärke med egen identitet, moderna uttryck, hög finish och slankt uttryck står sedan 2013 i Tyresö Centrum. Hyresgästerna bor centralt ovanför ett kvarter med uteserveringar och butiker i anslutning till den nyupprättade stadsparken.

Archus

Utmaningar ovanpå Tyresö view
När Tyresö centrum skulle moderniseras och få en till liggande stadspark, fanns det också ett behov att skapa fler centrumnära bostäder. Andra projektutvecklare hade undersökt möjligheterna till att genomföra en byggnation ovanpå Tyresös befintliga handelscentrum, men på grund av kostnader och komplexitet hade de inte fått ihop en plan för genomförandet, vilket talar för projektets utmaningar.

125 lägenheter, 81 meter och 24 våningar
Genom att utnyttja detaljplanens egenskapsgränser, både plan- och höjdmässigt på bästa sätt, lyckades vi utöka bostadsytan med nästan 1 000 kvadratmeter – vilket också bidrog till en bra variation av lägenhetsstorlekar med utsikt åt flera håll. Planlösningarna är flexibla och har en mycket generös takhöjd, samt panoramafönster och stora balkonger. Faktorer för ökad livskvalité. När projektet var färdigt stod 125 lägenheter redo i en 81 meter hög byggnad. Projektets framgång mäter vi dock i att tyresöborna har blivit nöjda med att ha ett 24 våningar högt hus i sitt centrum.

”Rekordhögt och miljösmart byggande med exceptionell närhet till kollektivtrafik, befintlig infrastruktur och service gör Tyresö View till ett helt unikt projekt. Det är utan tvekan Sveriges bästa exempel på förtätning.”
Fredrik Saweståhl, Kommunstyrelsens ordförande

Tyresö View

Uppdragsgivare:
Strabag projektutveckling

Ort:
Tyresö

Status:
2013

Hållbarhet:
Svanenmärkning. Ett intyg på en hög miljöprestanda med hänsyn till energianvändning, miljö- och hälsokrav, innemiljö och låga emissioner samt en kvalitetssäkrad byggprocess.

Team:
Maria Lagergren, arkitekt SAR/MSA

TYRESÖ VIEW, TYRESÖ CENTRUM

Stockholms näst högsta bostadshus och Tyresö landmärke

Ett 24 våningar högt landmärke med egen identitet, moderna uttryck, hög finish och slankt uttryck står sedan 2013 i Tyresö Centrum. Hyresgästerna bor centralt ovanför ett kvarter med uteserveringar och butiker i anslutning till den nyupprättade stadsparken.

Archus

Utmaningar ovanpå Tyresö Centrum
När Tyresö centrum skulle moderniseras och få en till liggande stadspark, fanns det också ett behov att skapa fler centrumnära bostäder. Andra projektutvecklare hade undersökt möjligheterna till att genomföra en byggnation ovanpå Tyresös befintliga handelscentrum, men på grund av kostnader och komplexitet hade de inte fått ihop en plan för genomförandet, vilket talar för projektets utmaningar.

125 lägenheter, 81 meter och 24 våningar
Genom att utnyttja detaljplanens egenskapsgränser, både plan- och höjdmässigt på bästa sätt, lyckades vi utöka bostadsytan med nästan 1 000 kvadratmeter – vilket också bidrog till en bra variation av lägenhetsstorlekar med utsikt åt flera håll. Planlösningarna är flexibla och har en mycket generös takhöjd, samt panoramafönster och stora balkonger. Faktorer för ökad livskvalité. När projektet var färdigt stod 125 lägenheter redo i en 81 meter hög byggnad. Projektets framgång mäter vi dock i att tyresöborna har blivit nöjda med att ha ett 24 våningar högt hus i sitt centrum.

”Rekordhögt och miljösmart byggande med exceptionell närhet till kollektivtrafik, befintlig infrastruktur och service gör Tyresö View till ett helt unikt projekt. Det är utan tvekan Sveriges bästa exempel på förtätning.”
Fredrik Saweståhl, Kommunstyrelsens ordförande

Archus

Tyresö View, Tyresö centrum

Uppdragsgivare:
Strabag projektutveckling

Ort:
Tyresö

Status:
2013

Hållbarhet:
Svanen

Team:
Maria Lagergren, arkitekt SAR/MSA