Föregående  projekt
Archus bostäder i Bäckby centrum
Archus bostäder i Bäckby centrum
Archus bostäder i Bäckby centrum
Svärdsklova
Svärdsklova - copy
Svärdsklova - copy
Nästa projekt

En omritad karta för framtidens semesterboende

I anslutning till Nyköpings skärgård ligger Svärdsklova, en genuin miljö med stora möjligheter. Här utvecklas framtidens semesterboende — där man vill stanna länge.

Framtidens semesterboenden i naturliga nyanser och varierande former i Svärdsklovas skärgårdsmiljö.

Ett visionärt uppdrag
Fastighetsägaren Profura förvärvade Svärdklova 2018 med visionen om att ta dess historia vidare till nästa generations boenden och besökare. En resa som innebär att gå från dåtidens korttidsboende, där fastigheterna var försedda med sommarvatten och låg grad av komfort, till möjligheten om längre vistelser året runt.

Från idé till avyttring
Archus agerar projekt– och fastighetsutvecklare åt uppdragsgivaren Profura genom att driva processer hela vägen från idé till avyttring. Uppdraget omfattar idéutveckling, affärsstrategi, affärskalkyler, genomförande, marknadsföring, försäljningsrådgivning samt framdrift av ny detaljplan innehållande fler bostäder, naturlek och parkeringar. Archus agerar som samordnare mellan fastighetsägare, kommun, entreprenad, hustillverkare och arkitekter för att fullfölja Profuras vision om nutidens semesterboende i skärgården.

Svärdklova, Nyköping

Uppdragsgivare:
Profura AB

Ort:
Nyköping

Status:
Pågående

Team:
Sarah Paskota, affärsutvecklare

SVÄRDKLOVA, NYKÖPING

En omritad karta för framtidens semesterboende

I anslutning till Nyköpings skärgård ligger Svärdsklova, en genuin miljö med stora möjligheter. Här utvecklas framtidens semesterboende — där man vill stanna länge.

Framtidens semesterboenden i naturliga nyanser och varierande former i Svärdsklovas skärgårdsmiljö.

Ett visionärt uppdrag
Fastighetsägaren Profura förvärvade Svärdklova 2018 med visionen om att ta dess historia vidare till nästa generations boenden och besökare. En resa som innebär att gå från dåtidens korttidsboende, där fastigheterna var försedda med sommarvatten och låg grad av komfort, till möjligheten om längre vistelser året runt.

Från idé till avyttring
Archus agerar projekt- och fastighetsutvecklare åt uppdragsgivaren Profura genom att driva processer hela vägen från idé till avyttring. Uppdraget omfattar idéutveckling, affärsstrategi, affärskalkyler, genomförande, marknadsföring, försäljningsrådgivning samt framdrift av ny detaljplan innehållande fler bostäder, naturlek och parkeringar. Archus agerar som samordnare mellan fastighetsägare, kommun, entreprenad, hustillverkare och arkitekter för att fullfölja Profuras vision om nutidens semesterboende i skärgården.

Framtidens semesterboenden i naturliga nyanser och varierande former i Svärdsklovas skärgårdsmiljö.

Svärdklova, Nyköping

Uppdragsgivare:
Profura AB

Ort:
Nyköping

Status:
Pågående

Team:
Sarah Paskota, affärsutvecklare