Föregående  projekt
Archus-sollentuna-traversen-arkitektur-landskapsarkitektur
Archus-sollentuna-traversen-arkitektur-landskapsarkitektur3
Archus-sollentuna-traversen-arkitektur-landskapsarkitektur2
Nästa projekt

16 våningar i miljöprofil

Archus hjälper Stendörren AB att utveckla fastigheten Traversen på Turebergs allé. En detaljplan upprättas för 120 lägenheter i kvarter med ett 16 våningars hus, som skapar utrymme för kontor och handel. Projektet har hög miljöprofil och växtlighet som del av konceptet.

I behov av yteffektiv arkitektur
Kvarter Traversen ligger i en knutpunkt där kommunikation från alla väderstreck möts. Det skapar liv och rörelse men innebär också buller från trafiken. Uppdragsgivaren vill på denna plats utveckla mindre och yteffektiva lägenheter samt handelslokaler i bottenvåningen. Sollentuna kommun ställer dessutom höga krav på huset och innergården samt intill liggande fickpark.

Kvarteret varvar urbana och gröna lösningar

Höghuset kommer att ge platsen ett tydligt landmärke. Det urbana varvas med växtlighet genom kvarterets fickpark som bildar en förlängning av de närliggande grönskande villaområden. Grönskan integreras även i kvarteret med terrasser och växthus på byggnadens tak, vilket förväntas bli en samlingsplats för människorna som bor i huset. Alla lägenheter har balkonger in mot gården som är en tyst och lugn oas där barn kan leka tryggt och avskilt.

Traversen, Sollentuna

Uppdragsgivare:
Stendörren AB/ETQ

Ort:
Sollentuna

Status:
Pågående

Team:
Maria Lagergren, arkitekt SAR/MSA
Andrea Eneroth, landskapsarkitekt LAR/MSA

KVARTER TRAVERSEN

16 våningar i miljöprofil

Archus hjälper Stendörren AB att utveckla fastigheten Traversen på Turebergs allé. En detaljplan upprättas för 120 lägenheter i kvarter med ett 16 våningars hus, som skapar utrymme för kontor och handel. Projektet har hög miljöprofil och växtlighet som del av konceptet.

I behov av yteffektiv arkitektur
Kvarter Traversen ligger i en knutpunkt där kommunikation från alla väderstreck möts. Det skapar liv och rörelse men innebär också buller från trafiken. Uppdragsgivaren vill på denna plats utveckla mindre och yteffektiva lägenheter samt handelslokaler i bottenvåningen. Sollentuna kommun ställer dessutom höga krav på huset och innergården samt intill liggande fickpark.

Kvarteret varvar urbana och gröna lösningar

Höghuset kommer att ge platsen ett tydligt landmärke. Det urbana varvas med växtlighet genom kvarterets fickpark som bildar en förlängning av de närliggande grönskande villaområden. Grönskan integreras även i kvarteret med terrasser och växthus på byggnadens tak, vilket förväntas bli en samlingsplats för människorna som bor i huset. Alla lägenheter har balkonger in mot gården som är en tyst och lugn oas där barn kan leka tryggt och avskilt.

Traversen, Sollentuna

Uppdragsgivare:
Stendörren AB/ETQ

Ort:
Sollentuna

Status:
Pågående

Team:
Maria Lagergren, arkitekt SAR/MSA
Andrea Eneroth, landskapsarkitekt LAR/MSA