Föregående  projekt
Fastighetsutveckling i Västerås
En tryggoas i Västerås
Archus_Vasteras_Isolatorn_fastighetsutveckling3_1313
Archus_Vasteras_Isolatorn_fastighetsutveckling2_1313
Archus_Vasteras_Isolatorn_fastighetsutveckling1_1313
Nästa projekt

Västerås historia stadsutvecklas

Isolatorn 3 blir ett förgyllt område i centrala Västerås. Här låter sent 1800-tal möta framtidens behov, genom med nytt innehåll anpassat för samtiden — och framtiden.

Arkitektritad illustration över Archus stadsutvecklade område Isolator med moderna byggander i varierande höjd

Idéer och kalkyler blir sålda byggrätter
Archus har av Kungsleden fått uppdraget att driva utvecklingen och affären av Isolatorn 3 från de första idéskisserna och affärskalkylerna till färdig produkt och sålda byggrätter. Från industrifastighet till ett attraktivt centralt bostadsområde.

En trygg oas i city
Fastighetens placering mellan E18 och järnvägen samt intilliggande industrifastigheter har satt ramar och förutsättningar för utvecklingen av området. Med genomtänkt placering och kvartersstruktur skapar Archus förutsättningar för en trygg oas mitt i city med miljövänliga kommunikationsmöjligheter och cykelstråk. Samtidigt svarar projektet upp mot Västerås stads krav på tillgänglighet, parkeringar och förskoleverksamhet. Förslaget innebär att kulturhistoriskt intressanta byggnader förädlas samt kompletteras med en harmoniserande nyproduktion.

I samrådsförslaget tillskapas totalt 36 000 BTA bostäder, 5 500 BTA lokaler/kontor, en förskola med åtta avdelningar och 4 600 kvadratmeter förskolegård samt parkeringsgarage under bjälklag både till bostadsgårdarna och förskolegården. Bostadsbebyggelsen är utformad som storgårdar med 4-8 våningshus med hänsyn till omkringliggande miljö samt utsikt för omkringliggande bebyggelse.

Isolatorn 3, Västerås

Uppdragsgivare:
Kungsleden

Ort:
Västerås

Status:
Pågående

Team:
Sarah Paskota, affärsutvecklare

ISOLATORN 3, VÄSTERÅS

Västerås historia stadsutvecklas

Isolatorn 3 blir ett förgyllt område i centrala Västerås. Här låter sent 1800-tal möta framtidens behov, genom med nytt innehåll anpassat för samtiden — och framtiden.

Arkitektritad illustration över Archus stadsutvecklade område Isolator med moderna byggander i grön miljö

Idéer och kalkyler blir sålda byggrätter
Archus har av Kungsleden fått uppdraget att driva utvecklingen och affären av Isolatorn 3 från de första idéskisserna och affärskalkylerna till färdig produkt och sålda byggrätter. Från industrifastighet till ett attraktivt centralt bostadsområde.

En trygg oas i city
Fastighetens placering mellan E18 och järnvägen samt intilliggande industrifastigheter har satt ramar och förutsättningar för utvecklingen av området. Med genomtänkt placering och kvartersstruktur skapar Archus förutsättningar för en trygg oas mitt i city med miljövänliga kommunikationsmöjligheter och cykelstråk. Samtidigt svarar projektet upp mot Västerås stads krav på tillgänglighet, parkeringar och förskoleverksamhet. Förslaget innebär att kulturhistoriskt intressanta byggnader förädlas samt kompletteras med en harmoniserande nyproduktion.

I samrådsförslaget tillskapas totalt 36 000 BTA bostäder, 5 500 BTA lokaler/kontor, en förskola med åtta avdelningar och 4 600 kvadratmeter förskolegård samt parkeringsgarage under bjälklag både till bostadsgårdarna och förskolegården. Bostadsbebyggelsen är utformad som storgårdar med 4-8 våningshus med hänsyn till omkringliggande miljö samt utsikt för omkringliggande bebyggelse.

Arkitektritad vy över Archus stadsutvecklade område Isolator med byggnader i varierande färg och material

Isolatorn 3, Västerås

Uppdragsgivare:
Kungsleden

Ort:
Västerås

Status:
Pågående

Team:
Sarah Paskota, affärsutvecklare