Våra tjänster

Genomförande

Beskriv­ning kom­mer

Den anri­ka gam­la indu­stri­bygg­na­den skul­le kon­ver­te­ras full­stän­digt till ett modernt kon­tors- och möteskon­cept. Archus Part­ners upp­drag var att pro­jekt­le­da hel­he­ten och ombygg­na­tio­nen av den anri­ka och centralt beläg­na bygg­na­den i Mimer­kvar­te­ret i Väs­terås.

Pro­jekt­typ: Pro­jekt­led­ning
Upp­drags­gi­va­re: Kungs­le­den