Vi tar visionen till verklighet

Vi tar ansvar för helheten och gör verklighet av visionen

Saknar du någon som tar ansvar för att projektet går rätt till, från utveckling tills att nycklarna sitter i dörren? Någon som verkligen engagerar sig och ser till att allt blir rätt utfört in i minsta detalj? Det gjorde vi också. Därför startade vi Archus Partner 2016.
I praktiken innebär det att vi agerar som fristående byggherreombud och gör allt ifrån rådgivning till att genomföra hela projektet och ta ansvar för att det blir utfört korrekt.
Archus Partner levererar tjänster inom ett flertal segment såsom bostadsutveckling, kommersiella lokaler och industri.

På beställarens sida

Som projektgenomförare arbetar vi som fristående byggherreombud och säkerställer så att ingenting går snett i projektet. Vi hjälper till med bland annat samråd, bygglov, upphandling, projektledning, kostnadsstyrning och slutligen besiktning.

Archus Partner levererar:

 • Projektutveckling
 • Förprojekt
 • Utredningar
 • Driver detaljplaner
 • Investeringskalkyler
 • Underlag för inriktningsbeslut
 • Rådgivning
 • Samråd
 • Bygglov
 • Fristående byggherreombud
 • Förfrågningsunderlag
 • Upphandling
 • Projektledning
 • Kostnadsstyrning
 • Besiktning