På insidan

Stock­holm
Brun­ke­bergstorg 5
111 51 Stock­holm
08–30 75 00

Upp­sa­la
Dragar­brunns­ga­tan 49
753 20 Upp­sa­la
018–474 83 00

Väs­terås
Kopp­ar­bergs­vä­gen 8
722 13 Väs­terås
021–15 60 00

Bor­länge
Bor­länge Sci­ence Park
Fors­kar­ga­tan 3
781 70 Bor­länge
070–342 22 55

Vem vill du pra­ta med? Sök på namn, välj ett affärs­om­rå­de eller visa alla:

Sökre­sul­tat för: Partner
Anders Rastin
Partner
Pro­jekt­ut­veck­la­re
Anki Viläng
Partner
Pro­jekt­le­da­re
Ceci­lia Corell
Partner
Pro­jekt­le­da­re
Dani­el Mar­ja­maa
Partner
Pro­jekt­le­da­re
Fan­ny Fors­sell
Partner
Pro­jekt­le­da­re
Mikael Anders­son
Partner
Pro­jekt­chef
Patrik Mell­gren
Partner
VD Archus Partner
Robert Wisek­ro­na
Partner
Pro­jekt­le­da­re
Tho­mas Rylan­der
Partner
Pro­jekt­ut­veck­la­re
Åsa Bloms­ter­ha­ge
Partner
Pro­jekt­ut­veck­la­re