På insidan

Stock­holm
Brun­ke­bergstorg 5
111 51 Stock­holm
08–30 75 00

Upp­sa­la
Dragar­brunns­ga­tan 49
753 20 Upp­sa­la
018–474 83 00

Väs­terås
Kopp­ar­bergs­vä­gen 8
722 13 Väs­terås
021–15 60 00

Bor­länge
Bor­länge Sci­ence Park
Fors­kar­ga­tan 3
781 70 Bor­länge
070–342 22 55

Vem vill du pra­ta med? Sök på namn, välj ett affärs­om­rå­de eller visa alla:

Alex Hod­ge
Arkitektur
Arki­tekt MSA/BSA
Anders Nyström
Arkitektur
Arki­tekt SAR/MSA
Anders Rastin
Partner
Pro­jekt­ut­veck­la­re
Andrea Ene­roth
Arkitektur
Land­skaps­ar­ki­tekt LAR/MSA
Andre­as Kristof­fers­son
Arkitektur
Desig­ner
Andre­as Mall­sten
Arkitektur
Desig­ner
Anki Viläng
Partner
Pro­jekt­le­da­re
Anna Erics­son
Archus AB
Eko­no­mi­chef
Anna Kovacs
Arkitektur
Arki­tekt SAR/MSA
Asaad Mash­aekh
Arkitektur
Arki­tekt
Ceci­lia Corell
Partner
Pro­jekt­le­da­re
Cin­dy Öst­man
Arkitektur
Bygg­nads­in­gen­jör
Dani­el Mar­ja­maa
Partner
Pro­jekt­le­da­re
Dani­el Ste­ding
Development
Biträ­dan­de affärs­ut­veck­la­re
Stock­holm
David Nori­e­ga
Arkitektur
Eli­sa­beth Hag­strö­mer
Arkitektur
Land­skaps­ar­ki­tekt LAR/MSA
Eliz Yosi­fo­va
Arkitektur
Bygg­nads­in­gen­jör
Elli­nor Thu­narf
Arkitektur
Land­skaps­ar­ki­tekt MSA
Emma Asplund
Arkitektur
Arki­tekt
Emma Nils­son
Arkitektur
Bygg­nads­in­gen­jör
Erik Bruhn
Arkitektur
VD Archus Arkitektur
Erik Lund­ström
Arkitektur
Bygg­nads­in­gen­jör
Eskil Lönn
Arkitektur
Bygg­nads­in­gen­jör
Fan­ny de Wol­fe
Arkitektur
Land­skaps­ar­ki­tekt MSA
Fan­ny Fors­sell
Partner
Pro­jekt­le­da­re
Fred­rik Wall
Arkitektur
Bygg­nads­in­gen­jör
Han­na Axels­son
Arkitektur
land­skaps­ar­ki­tekt MSA
Han­nes Erix­on
Arkitektur
Land­skaps­ar­ki­tekt LAR/MSA
Hen­rik Belin
Development
Affärs­ut­veck­la­re
Ida Wilt­falk
Arkitektur
Bygg­nads­in­gen­jör
Inga­lill Nahring­bau­er
Arkitektur
Land­skaps­ar­ki­tekt LAR/MSA
Jes­si­ca Lindh
Archus AB
Admi­nist­ra­tiv Con­trol­ler
Joan­na Rokows­ka
Arkitektur
Arki­tekt MRIAI, SAR/MSA
Johan Roos
Arkitektur
Arki­tekt SAR/MSA
Johan Vest­lund
Arkitektur
Mark‑, VA-Ingen­jör
John­nie Pet­ters­son
Development
Seni­or Advi­sor
John­nie Pet­ters­son
Archus AB
VD, Archus AB
Jör­gen Modig
Development
Seni­or affärs­ut­veck­la­re
Karin Lin­dqvist
Arkitektur
Bygg­nads­in­gen­jör
Katja Mai­er
Arkitektur
Arki­tekt SAR/MSA
Linn Eng­man
Arkitektur
Bygg­nads­in­gen­jör
Mag­nus Lek­sell
Arkitektur
Lan­skaps­ar­ki­tekt LAR/MSA
Malin Ahl­gren Berg­man
Arkitektur
Arki­tekt
Mar­ga­re­ta Löf­gren
Arkitektur
Arki­tekt SAR/MSA Kon­tors­chef Väs­terås
Mari Johans­son
Arkitektur
Arki­tekt SAR/MSA
Maria Lager­gren
Arkitektur
Arki­tekt, Kon­tors­chef Stock­holm
Maria Urbanek
Arkitektur
Bygg­nads­in­gen­jör
Maria Vång
Arkitektur
Inred­nings­ar­ki­tekt SIR/MSA
Mar­tin Englund
Arkitektur
Illust­ra­tör
Mar­tin Stenlund
Development
Biträ­dan­de affärs­ut­veck­la­re
Mar­tin Wentz
Arkitektur
Arki­tekt MSA
Matil­da Ols­son
Arkitektur
Land­skaps­ar­ki­tekt
Mat­ti­as Ala­nen
Arkitektur
Illust­ra­tör
Mat­ti­as Fred­berg
Arkitektur
Arki­tekt SAR/MSA
Michael Lar­s­son
Development
VD Archus Development
Mikael Aldell
Arkitektur
Illust­ra­tör
Mikael Anders­son
Partner
Pro­jekt­chef
Mikael Ebe
Archus AB
Seni­or Advi­sor
Mikael Ebe
Development
Seni­or Advi­sor
Mikael Has­sel
Arkitektur
Arki­tekt
Mikael Lun­dahl
Arkitektur
Illust­ra­tör
Min­na Tal­vio
Arkitektur
Arki­tekt SAR/MSA
Moha­mad Sawas
Arkitektur
Arki­tekt SAR/MSA
Mår­ten Bäck­man
Arkitektur
Arki­tekt SAR/MSA
Niclas Elvsén
Arkitektur
Väg och vat­ten civilin­gen­jör
Nina Ekman
Archus AB
Mark­nad- och kom­mu­ni­ka­tions­chef
Pascal Lavaud
Arkitektur
Arki­tekt MSA
Patrik Mell­gren
Partner
VD Archus Partner
Per Jans­son
Arkitektur
Arki­tekt
Per Lennart Jans­son
Arkitektur
Arki­tekt
Pier­re Sun­din
Arkitektur
Mark‑, VA-Ingen­jör
Pål Norén
Arkitektur
Arki­tekt SAR/MSA
Rebec­ca Sjö­strand-Här­lin
Arkitektur
Land­skaps­ar­ki­tekt
Robert Wisek­ro­na
Partner
Pro­jekt­le­da­re
Sal­man Sal­man
Development
Arki­tekt / Affärs­ut­veck­la­re
Samer Beyt­hoon
Arkitektur
Arki­tekt SAR/MSA
Sand­ra Johans­son
Arkitektur
Civilin­gen­jör, sam­hälls­bygg­nad
Sarah Pasko­ta
Development
Affärs­ut­veck­la­re
Suze­te Tim­ba
Arkitektur
Arki­tekt
The­re­se Nyberg
Arkitektur
Arki­tekt SAR/MSA
Tho­mas Rylan­der
Partner
Pro­jekt­ut­veck­la­re
Tove Siö­wall
Arkitektur
Arki­tekt SAR/MSA
Åsa Bloms­ter­ha­ge
Partner
Pro­jekt­ut­veck­la­re
Åsa Eric­son Borgh
Arkitektur
Inred­nings­ar­ki­tekt MSA
Åsa Sved­je­tun
Development
Affärs­ut­veck­la­re / Ansva­rig Dalar­na