Management

Det höga tempot i omvärlden innebär att många organisationer ställs inför nya utmaningar och krav. Inom Archus finns lång erfarenhet från fastighet- och samhällsbyggarbranschen som gör att vi snabbt kan kliva in och blir operativa hos våra uppdragsgivaren.

Management

Det höga tempot i omvärlden innebär att många organisationer ställs inför nya utmaningar och krav. Inom Archus finns lång erfarenhet från fastighet- och samhällsbyggarbranschen som gör att vi snabbt kan kliva in och blir operativa hos våra uppdragsgivaren.

Management

Det höga tempot i omvärlden innebär att många organisationer ställs inför nya utmaningar och krav. Inom Archus finns lång erfarenhet från fastighet- och samhällsbyggarbranschen som gör att vi snabbt kan kliva in och blir operativa hos våra uppdragsgivaren.

Från vision till verklighet

Genom att gå in med ledningsfunktion i privata och offentliga fastighet- och exploateringsbolag, tar vi med opartiska ögon vision till verklighet.

I roller som bolagsledning, projektledning, projektchef, VD eller vice VD kan vi med opartiska ögon hjälpa både privata och kommunala fastighetsbolag att gå från vision till verklighet. Det är med kunskap som vi kan ge råd för att driva utvecklingen i rätt riktning och beslutsamheten som skapar de konkreta förändringarna.

Vi levererar:

  • Styrelseuppdrag
  • Företagsledning
  • Verksamhetsutveckling
  • Rådgivning

Från vision till verklighet

Genom att gå in med ledningsfunktion i privata och offentliga fastighet- och exploateringsbolag, tar vi med opartiska ögon vision till verklighet.

I roller som bolagsledning, projektledning, projektchef, VD eller vice VD kan vi med opartiska ögon hjälpa både privata och kommunala fastighetsbolag att gå från vision till verklighet. Det är med kunskap som vi kan ge råd för att driva utvecklingen i rätt riktning och beslutsamheten som skapar de konkreta förändringarna.

Vi levererar:

  • Styrelseuppdrag
  • Företagsledning
  • Verksamhetsutveckling
  • Rådgivning
Ted Mattsson

Vill du veta mer om denna kompetens? Hör av dig!
Ted Mattsson
VD Archus Partner
Telefon: 072–856 22 00
Klicka här för att skicka ett mail