Landskapsarkitektur

För oss är landskapsarkitektur att anta dagens och framtidens stora utmaningar för vår livsmiljö. Det kräver helhetssyn och idéer kring strukturella förändringar när vi planerar och utformar stad och land. Att underlätta och förbättra människors vardag är viktiga ledord i vårt arbete.

Landskapsarkitektur

För oss är landskapsarkitektur att anta dagens och framtidens stora utmaningar för vår livsmiljö. Det kräver helhetssyn och idéer kring strukturella förändringar när vi planerar och utformar stad och land. Att underlätta och förbättra människors vardag är viktiga ledord i vårt arbete.

Landskapsarkitektur

För oss är landskapsarkitektur att anta dagens och framtidens stora utmaningar för vår livsmiljö. Det kräver helhetssyn och idéer kring strukturella förändringar när vi planerar och utformar stad och land. Att underlätta och förbättra människors vardag är viktiga ledord i vårt arbete.

Landskapsarkitektur

Med vår helhetssyn samt förståelse för platsens värde och människans samspel med naturen, formar vi framtidens landskap och miljöer in i minsta detalj.

Vi arbetar med landskapsarkitektur i alla skeden och skalor – från hela stadsdelar till skelettjordsbäddar. Våra uppdrag genomsyras av vår kunskap om det biologiska och sociala samspelet och ödmjukhet för platsens värde.

Tillsammans med våra mark- och VA-ingenjörer kan vi redan i tidiga skeden nyttja vår tekniska kunskap och gestalta hållbara lösningar för till exempel dagvatten och markbyggnad. En av många fördelar med vår helhetskompetens.

Vi utformar och förädlar miljöer åt offentliga och privata aktörer inom samhällsfastigheter, bostäder och publika platser.

Våra kompetenser:
Underlag för detaljplan
Tidiga analyser
Inplacering
Gestaltningsprogram

Förslagshandling
Programhandlingar

Projektering
Mark och VA
Markbeskrivningar
Växtgestaltning
Detaljritningar

Grönytefaktor
Dagvattenlösningar
Biotopsanpassning
Landskapsanpassning
Miljöcertifieringssystem
Hållbarhetsanpassning

Landskapsarkitektur

Med vår helhetssyn samt förståelse för platsens värde och människans samspel med naturen, formar vi framtidens landskap och miljöer in i minsta detalj.

Vi arbetar med landskapsarkitektur i alla skeden och skalor – från hela stadsdelar till skelettjordsbäddar. Våra uppdrag genomsyras av vår kunskap om det biologiska och sociala samspelet och ödmjukhet för platsens värde.

Tillsammans med våra mark- och VA-ingenjörer kan vi redan i tidiga skeden nyttja vår tekniska kunskap och gestalta hållbara lösningar för till exempel dagvatten och markbyggnad. En av många fördelar med vår helhetskompetens.

Vi utformar och förädlar miljöer åt offentliga och privata aktörer inom samhällsfastigheter, bostäder och publika platser.

Våra kompetenser:
Underlag för detaljplan
Tidiga analyser
Inplacering
Gestaltningsprogram

Förslagshandling
Programhandlingar

Projektering
Mark och VA
Markbeskrivningar
Växtgestaltning
Detaljritningar

Grönytefaktor
Dagvattenlösningar
Biotopsanpassning
Landskapsanpassning
Miljöcertifieringssystem
Hållbarhetsanpassning

Eken (2 of 18)
Spelhagen_n1
Porträttbild av Johan Vestlund, Mark‑, VA-Ingenjör

Vill du veta mer om hur vi arbetar med landskap? 
Johan Vestlund
Mark‑, VA-Ingenjör
Telefon: 070–847 43 45
Klicka här för att skicka ett mail