Välkommen som leverantör till Archus

Archus hanterar leverantörsfakturor elektroniskt, vilket innebär att vi har krav på inköpsmärkning av alla fakturor som skickas till oss. Kontakta alltid din kontaktperson hos oss för att få rätt märkning. Vi kan inte godkänna samlingsfakturor eller fakturor i pappersformat som skickas till kontoren.

Fakturor skickas enligt något av nedanstående alternativ:

Archus Arkitektur AB, orgnr 556733-6374

EDI-faktura
Om du kan skicka elektroniska fakturor såsom Svefaktura ber vi dig ansluta till oss via er VAN Operatör. Archus Arkitektur har elektronisk adress, GLN nr: 7365567336374.

PDF
Fakturor i PDF-format kan skickas via e-post till archusarkitektur@pdf.scancloud.se
Det måste vara riktiga pdf:er. Scannade eller fotograferade bilder av fakturan fungerar inte.

Om du inte kan skicka EDI-faktura eller PDF, gäller följande adress för pappersfaktura:
Archus Arkitektur AB
FE  843 Scancloud
831 90 Östersund

Archus Development AB, orgnr 556921-4058

EDI-faktura
Om du kan skicka elektroniska fakturor såsom Svefaktura ber vi er ansluta till oss via er VAN Operatör. Archus Development AB:s elektroniska adress, GLN nr: 7365569214057

PDF
Kan ni skriva ut fakturor som PDF-filer skickar ni dessa via e-post till: archusdevelopment@pdf.scancloud.se

Om ni inte kan skicka enligt punkt 1 eller 2, så gäller följande adress:
Archus Development AB
FE 841 Scancloud
831 90 Östersund

Archus Partner AB, orgnr 559012-1090

EDI-faktura
Om du kan skicka elektroniska fakturor såsom Svefaktura ber vi er ansluta till oss via er VAN Operatör. Archus Partner AB har elektronisk adress, GLN nr: 7365590121096

PDF
Kan ni skriva ut fakturor som PDF-filer skickar ni dessa via e-post till: archuspartner@pdf.scancloud.se

Om ni inte kan skicka enligt punkt 1 eller 2, så gäller följande adress:
Archus Partner AB
FE 842 Scancloud
831 90 Östersund

Archus Arkitekter i Uppsala AB, orgnr 556984-3740           

EDI-faktura
Om ni kan skicka elektroniska fakturor såsom Svefaktura ber vi er ansluta till oss via er VAN Operatör. Archus Arkiktekter i Uppsala AB har elektronisk adress, GLN nr: 7365569843745

PDF
Kan ni skriva ut fakturor som PDF-filer skickar ni dessa via e-post till: archusuppsala@pdf.scancloud.se

Om ni inte kan skicka enligt punkt 1 eller 2, så gäller följande adress:
Archus Arkitekter i Uppsala AB
FE 844 Scancloud
831 90 Östersund