Välkommen som leverantör till Archus

Archus han­te­rar leve­ran­törs­fak­tu­ror elektro­niskt, vil­ket inne­bär att vi har krav på inköps­märk­ning av alla fak­tu­ror som skic­kas till oss. Kon­tak­ta all­tid din kon­takt­per­son hos oss för att få rätt märk­ning. Vi kan inte god­kän­na sam­lings­fak­tu­ror eller fak­tu­ror i pap­pers­for­mat som skic­kas till kon­to­ren.

Fak­tu­ror skic­kas enligt något av nedan­stå­en­de alter­na­tiv:

Archus AB, orgnr 556353–6746

PDF
Fak­tu­ror i PDF-for­mat kan skic­kas via e‑post till archus@pdf.scancloud.se
Det mås­te vara rik­ti­ga pdf:er. Scan­na­de eller foto­gra­fe­ra­de bil­der av fak­tu­ran fun­ge­rar inte.

Om du inte kan skic­ka en elektro­nisk fak­tu­ra gäl­ler föl­jan­de adress för pap­pers­fak­tu­ra:
Archus AB
FE  1461
831 90 Östersund

Archus Arkitektur AB, orgnr 556733–6374

EDI-fak­tu­ra
Om du kan skic­ka elektro­nis­ka fak­tu­ror såsom Sve­fak­tu­ra ber vi dig anslu­ta till oss via er VAN Ope­ra­tör. Archus Arkitektur har elektro­nisk adress, GLN nr: 7365567336374.

PDF
Fak­tu­ror i PDF-for­mat kan skic­kas via e‑post till archusarkitektur@pdf.scancloud.se
Det mås­te vara rik­ti­ga pdf:er. Scan­na­de eller foto­gra­fe­ra­de bil­der av fak­tu­ran fun­ge­rar inte.

Om du inte kan skic­ka EDI-fak­tu­ra eller PDF, gäl­ler föl­jan­de adress för pap­pers­fak­tu­ra:
Archus Arkitektur AB
FE  843 Scan­cloud
831 90 Östersund

Archus Development AB, orgnr 556921–4058

EDI-fak­tu­ra
Om du kan skic­ka elektro­nis­ka fak­tu­ror såsom Sve­fak­tu­ra ber vi er anslu­ta till oss via er VAN Ope­ra­tör. Archus Development AB:s elektro­nis­ka adress, GLN nr: 7365569214057

PDF
Kan ni skri­va ut fak­tu­ror som PDF-filer skic­kar ni des­sa via e‑post till: archusdevelopment@pdf.scancloud.se

Om ni inte kan skic­ka enligt punkt 1 eller 2, så gäl­ler föl­jan­de adress:
Archus Development AB
FE 841 Scan­cloud
831 90 Östersund

Archus Partner AB, orgnr 559012–1090

EDI-fak­tu­ra
Om du kan skic­ka elektro­nis­ka fak­tu­ror såsom Sve­fak­tu­ra ber vi er anslu­ta till oss via er VAN Ope­ra­tör. Archus Partner AB har elektro­nisk adress, GLN nr: 7365590121096

PDF
Kan ni skri­va ut fak­tu­ror som PDF-filer skic­kar ni des­sa via e‑post till: archuspartner@pdf.scancloud.se

Om ni inte kan skic­ka enligt punkt 1 eller 2, så gäl­ler föl­jan­de adress:
Archus Partner AB
FE 842 Scan­cloud
831 90 Östersund

Archus Arkitekter i Uppsala AB, orgnr 556984–3740           

EDI-fak­tu­ra
Om ni kan skic­ka elektro­nis­ka fak­tu­ror såsom Sve­fak­tu­ra ber vi er anslu­ta till oss via er VAN Ope­ra­tör. Archus Arkik­tek­ter i Upp­sa­la AB har elektro­nisk adress, GLN nr: 7365569843745

PDF
Kan ni skri­va ut fak­tu­ror som PDF-filer skic­kar ni des­sa via e‑post till: archusuppsala@pdf.scancloud.se

Om ni inte kan skic­ka enligt punkt 1 eller 2, så gäl­ler föl­jan­de adress:
Archus Arki­tek­ter i Upp­sa­la AB
FE 844 Scan­cloud
831 90 Östersund