Utveckling och vägledning

Archus Development erbjuder kunder affärsutvecklingskompetens genom att driva fram projekt från idé till färdig byggrätt. Med vårt stora kontaktnät kan vi matcha ihop intressenter som tillsammans kan bidra till samhällsutvecklingen.

– Vi förbereder projekten så väl, att de enkelt kan genomföras när investeringsfönstret är öppet.

Archus Development

Vi levererar

 • Detaljplaneprocess
 • Fastighetsinventering
 • Objektsökning
 • Utvärdering
 • Förvärv
 • Affärsutveckling
 • Markanvisningstävlingar
 • Förhandlingar
 • Rådgivning
 • Offentlig Privat Samverkan (OPS)
 • Fastighetsstrategier
 • Matchmaking med exploatörer
 • Fastighetsutredningar
 • Projektledning, komplexa samordningsprojekt

Tjänster

Affärsutveckling

– Från idé till färdig byggrätt

Att lyckas ta sig från idé till färdig byggrätt är en utmaning som kräver erfarenhet och kompetens. Kunskapen om fastighetens möjligheter och hur olika aktörer resonerar är viktigt.
Vi använder oss av olika processer och är vana att förhandla och förvärva mark från såväl privata fastighetsägare som kommuner och privatpersoner. Vårt team har expertkompetens från både offentlig och privat sektor.
Vi utvecklar befintliga fastigheter eller skapar helt nya projektidéer från råmark.

Fastighetsutveckling

– Nya idéer och opartiska infallsvinklar

Att utveckla eller omvandla befintliga fastigheter är en komplex utmaning. Fastighetens förutsättningar förändras när marknaden svänger, vakanser uppstår eller staden utvecklas. Det som en gång var ett B-läge blir ett A-läge eller vice versa.
Vi analyserar fastigheten tillsammans med fastighetsägare och fastighetsförvaltare, vi lyssnar in förutsättningar och gör en analys. Därefter ger vi nya infallsvinklar som resulterar i konkreta förslag på hur fastigheten kan utvecklas. Vi projektleder planprocessen till färdiga byggrätter.

Offentliga beställare

– Externa ögon med opartiska förslag

Archus Development har stor kunskap och erfarenhet av den offentliga och privata sektorn. Vi förstår både hur storföretag och kommuner fungerar. Vi är ett bollplank i er stadsutveckling.
Som opartiska rådgivare ger vi förslag på hur ni kan effektivisera kommunens investeringar. Vi driver även utvecklingsprojekt som projektledare. Som erfarna förhandlare anlitas vi ofta för att ge en second opinion på olika avtal, affärsupplägg och förhandlingar.
Vi på Archus Development kommer att ställa de provokativa frågorna, lyssna in, diskutera nya infallsvinklar och driva de komplexa processerna.
Allt för att ni ska få en långsiktigt hållbar stadsutveckling.