Vi förverkligar visionen om morgondagens samhällen

Att rita morgondagens bostäder, skolor, shoppingcenter, hotell eller infrastruktur är en del av vår vardag, liksom att arbeta med projektering, utredningar, inredning och landskapsdesign. Kort och gott arbetar Archus Arkitektur med arkitektur – både utanpå och inuti.

Samhällsplanering

Den byggda miljön är en stor del av det samhälle vi delar. Utifrån en tidig tanke är vi med och påverkar allt ifrån att ge form åt ett kvarter, till att skapa förutsättningar för levande och funktionella stadsdelar.

Visualisering

En bild säger mer än tusen ord. Med 3D-modeller och verklighetsnära illustrationer kan vi visa på verkligheten innan den blir verklig. I illustrationerna finns svaren på många av de komplexa sammanhang som slutligen tillsammans bildar den byggda miljön.

Byggnad

Morgondagens byggnader är ett resultat av dagens nytänkande. Vi har en samlad erfarenhet av hur den moderna människan vill bo, lära, arbeta, handla, vila och leva. Genom inlevelse, lyhördhet och en stor portion nyfikenhet formar vi framtidens byggnader och miljöer utifrån visionen om ett gott liv.

Landskap

Rummen mellan husen. Kvalitéerna som skapar sammanhang och fogar ihop byggnaderna till kvarter och städer till en helhet. Genom att låta hus och landskap samverka når vi ett resultat som är större än summan av delarna.

Inredning

Vi skapar rumsligheter som bjuder på upplevelser för alla sinnen. Rum med en stark och tydlig funktion för den verksamhet som bedrivs, koncept som förmedlar och förstärker varumärkets värde.