Partner söker byggledare och byggprojektledare

Vill du bli en del av Archus Part­ners gla­da gäng? Just nu söker vi en bygg­le­da­re och en bygg­pro­jekt­le­da­re.
Till båda tjäns­ter­na söker vi per­so­ner som är genu­int intres­se­ra­de av byg­gan­de, men ock­så är dri­van­de, lyhör­da, affärs­mäs­si­ga och besit­ter hög soci­al kom­pe­tens.

Arbets­om­rå­det är hela Mälar­da­len med kon­to­ret i cen­tra­la Väs­terås som bas.

Mai­la din ansö­kan med CV och per­son­ligt brev till mikael.andersson@archuspartner.se

DELA
Share