En av världens bästa terrasser är designade av Archus

The Wine­ry Hotels tak­ter­rass, som Archus ritat och pro­jek­te­rat, har utsetts av pre­stige­fyll­da For­bes till en av värl­dens 10 bäs­ta takt­ba­rer. På lis­tan finns bland annat spek­ta­ku­lä­ra barer i New York, Tel Aviv och Hol­ly­wood.

– Det var ett myc­ket spe­ci­ellt pro­jekt som utma­na­de i hela pro­ces­sen; vårt upp­drag var att rita ett kon­cept­ho­tell med en käns­la av vin­gård i Tosca­na och fabrik i Broo­klyn på en av Stock­holms svå­ras­te tom­ter. Vi job­ba­de myc­ket med att ska­pa något unikt. Det känns för­stås fan­tas­tiskt att tak­ba­ren nu utnämnts till en av värl­dens bäs­ta tak­ba­rer, säger Mat­ti­as Fred­berg, arki­tekt hos Archus och upp­drags­an­sva­rig för The Wine­ry Hotel.

Hela hotel­let är en upp­le­vel­se, där tak­ter­ras­sen med utsikt över Jär­va Krog ger en extra dimen­sion.

Foto: The Wine­ry Hotel

Här kan du läsa mer om For­bes lis­ta och värl­dens bäs­ta tak­ba­rer:

https://www.forbes.com/sites/annabel/2018/06/15/up-in-the-air-the-10-best-new-hotel-rooftops/

http://www.thewineryhotel.se/

https://www.svd.se/en-av-varldens-basta-takbarer-ligger-i-stockholm

https://www.aftonbladet.se/resa/a/bKr6LA/svenska-takterrassen-bland-de-basta-i-varlden

 

DELA
Share