Vi ses väl i Almedalen?

Även i år kom­mer Archus att fin­nas på plats i Alme­da­len för att ming­la och del­ta i semi­na­ri­er kring sam­hälls­ut­veck­ling. Där­e­mot arran­ge­rar inte Archus någ­ra egna semi­na­ri­er i år. Istäl­let bjuds kun­der och kon­tak­ter på spek­ta­ku­lärt ming­el ombord på medel­tidskog­gen Roter Teu­fel.

-          För oss hand­lar Alme­da­len om att träf­fa kun­der och nyc­kel­per­so­ner. Alla finns ju på plats! Där­för har vi i år ett sam­ar­be­te med medel­tidskog­gen Roter Teu­fel, ett spek­ta­ku­lärt han­dels­skepp byggt uti­från rit­ning­ar från 1300-talet. Far­ty­get seg­lar till ham­nen i Vis­by lagom till Alme­dals­vec­kan. Ombord på kog­gen bju­der vi under tis­da­gen på både mor­gon- och efter­mid­dags­ming­el med lät­ta­re för­tä­ring. Dess­utom visar vi mat­chen i vår möteslo­kal på Hamn­ga­tan 4, säger John­nie Pet­ters­son kon­cern VD för Archus.

I Alme­da­len har han säll­skap av ett helt gäng med­ar­be­ta­re från samt­li­ga Archus-bolag. Dess­utom finns alla Archus dot­ter­bo­lags VD:ar, det vill säga Erik Bruhn, VD för Archus Arkitektur, Michael Lar­s­son, VD för Archus Development och Patrik Mell­gren, VD för Archus Partner, på plats.

För­u­tom ming­el på kog­gen Roter Teu­fel, syns Archus bland annat som gäst­fö­re­lä­sa­re i Skans­kas pro­gram­punkt Vision Väs­terås 2070 ons­da­gen den 4 juli kl 11 i Skans­kas träd­gård, Rostoc­ker­gränd 4.
I pane­len finns även bland and­ra Minoo Akhtar­zand, Lands­höv­ding Väst­man­lands län, Johan Söder­ström vd för ABB Sve­ri­ge och Gun­nar Hag­man vd för Skans­ka Sve­ri­ge.
Här finns visio­nen pub­li­ce­rad:
https://www.skanska.se/om-skanska/skanska-i-sverige/framtidsvisioner-2070/

 

 

DELA
Share