Archus Partner expanderar – välkommen Cassandra!

I feb­ru­a­ri expan­de­ra­de Archus Partner med ytter­li­ga­re en med­ar­be­ta­re, Cas­sand­ra Ton­de. Cas­sand­ra är byg­gin­gen­jör och har bland annat job­bat hos Bygg­Part­ner och Peab som ent­re­pre­na­din­gen­jör, innan hon kom till Archus.

- Jag kom i kon­takt med Archus Partner via Mikael Anders­son, som jag kän­ner sedan tidi­ga­re. Det ska bli roligt att job­ba som pro­jekt­le­da­re! Jag gil­lar vari­a­tio­nen, att leda och dri­va och se till så att pro­jek­ten fly­ter på fram­åt, säger Cas­sand­ra Ton­de, som är upp­vux­en i Helsing­borg, utbil­dad vid Chal­mers i Göte­borg och väs­terå­sa­re sedan 2013.

Fri­ti­den fylls fram­för allt av famil­je­li­vet – med en tvåå­ring i huset är det säl­lan lugnt var­ken för Cas­sand­ra eller hen­nes man. Så ofta till­fäl­le ges, reser famil­jen till solen. Tene­rif­fa är en favo­rit!

DELA
Share