Archus får stort helhetsuppdrag för Lidl

Archus Arkitektur har fått sitt största uppdrag någonsin som generalkonsult i och med Lidl Sveriges etablering av nytt huvudkontor och butik i Barkarby utanför Stockholm. Uppdraget omfattar även landskapsgestaltning och inredning av kontoret.

Lidls nya kontor består av fyra byggnadskroppar sammanbundna av en ljusgård. Mittemot kontoret etableras en Lidl-butik. Fastigheten är omgiven av tre gator: Enköpingsvägen i väster, Mustanggatan i norr och Barkabyvägen i öster.

  • Det är ett speciellt uppdrag eftersom vi som arkitektkontor är generalkonsult och alltså har det totala ansvaret för projekteringen av husen. Vi anlitar underkonsulter och tar fram förfrågningsunderlag. Utöver detta står för vi för invändig inredning och landskapsgestaltning, säger Mattias Fredberg, uppdragsansvarig arkitekt hos Archus Arkitektur.

Kontorsbyggnaden blir extremt energisnål. Taken bekläs med solceller och sedum. Dessutom får fastigheten både bergvärme och bergkyla och kommer att uppfylla kraven för certifiering av Breeam Excellent.

  • Huvudkontoret ska spegla Lidls företagskultur och varumärke internationellt, men samtidigt vara en unik skandinavisk tolkning. Vi har lagt mycket vikt vid att skapa en ljus och attraktiv arbetsmiljö. Bland annat inreds de fyra huskropparna utifrån årstiderna. Det kommer att märkas i färgsättningar, materialval och detaljer, säger Andreas Kristoffersson, uppdragsansvarig för inredningen hos Archus Arkitektur.

Kontor, garage och butik beräknas stå klara Q3 2019.

Fakta:
Typ av uppdrag: Generalkonsult, arkitektur, inredning, landskap och mark.
Omfattning: Kontor, butik, garage. Totalt 27 800 kvadratmeter BTA.
Uppdragsgivare: Lidl Sverige.

DELA
Share