Flyghangar inspirerade till framtidens garage

Nu är det officiellt – Andreas Andersson i Härnösand vann tävlingen om bygglovsritningar och digitala filer i Archus tävling under Västerås Summermeet.  
– Inspirationen till garagets form och material kommer från gamla flyghangarer. Det var en av anledningarna till att hans förslag vann. Det fanns en tydlig konceptuell utgångspunkt att starta ifrån, säger Kristina Östman, som arbetat fram ritningarna hos Archus.

Det är ett annorlunda, funktionellt och genomtänkt garage med ett ovanligt uttryck; taket med dess välvda form definierar hela byggnaden och suddar ut gränsen mellan väggar och tak. Det ger byggnaden en tydlig form och ett sammanhängande uttryck. Dörrar och fönster är utformade i trä och kraftigt spröjsade för att relatera till befintlig bebyggelse, ett äldre boningshus med ladugård. Fönstren är stora för att skapa rymd och ljus och möjlighet att blicka ut över omgivande träd och ängar.
I mitten av garaget finns två uppställningsplatser för bilar, båtvagnar eller traktorer. Inkörning sker via två portar på garagets ena långsida. Längs kortsidorna finns plats för arbetsbänkar, förvaringshyllor, svarv, tvättbänk och blästerskåp.
     

DELA
Share