Sjönära bostadsrätter utmanar detaljplanearbetet

Å ena sidan centralt, vackert och sjönära, å andra sidan nära en gammal soptipp som alstrar biogas. Så ser förutsättningarna ut för Spelhagen i Nyköping, där Archus Partner driver detaljplanearbete och för diskussioner med Nyköpings kommun. Arbetet handlar om att förvandla en kajparkering till ett bostadsområde med vackert läge nära Nyköpings museum.

–          Närheten till vattnet är fantastiskt, samtidigt som det ställer krav – husen måste ligga 2,2 meter över normalvattennivån och de nergrävda garagen måste vara vattentäta. Dessutom behöver några nya kajer byggas, berättar Thomas Rylander, uppdragsansvarig hos Archus Partner.

Uppdraget innebär bland annat att ta fram exploateringsavtal med alla berörda, att göra miljöutredningar och underlag för geoteknik och dagvatten. Totalt omfattar detaljplanen 450 bostadsrätter, 210 garageplatser och en del kommersiella lokaler till butiker och restauranger. Förhoppningen är att första spadtaget tas sommaren 2018.

Fakta

Uppdragsgivare: Klövern
Typ av uppdrag: Projektutveckling
Omfattning: 450 lägenheter, 210 garageplatser och kommersiella ytor.

 

DELA
Share