Lyhörd projektledning ger smidiga skolrenoveringar

Hur får man renoveringen av tre skolor att fungera så bra som möjligt för kommunen, byggentreprenörer, rektorer och elever utan att fördröja tidplanen? Lösningen blev att ta in Archus Partner som övergripande projektledare och stöd åt kommunen.

Hallstahammars kommun är med sina ca 15 000 invånare en liten kommun med begränsade personella resurser. När de tre skolorna Parkskolan, Lindboskolan och Näslundsskolan skulle renoveras och moderniseras innebar det mycket projektledning mellan skolverksamheten, tekniska förvaltningen och alla entreprenörer. Lösningen blev att anlita Archus Partner som övergripande projektledare.

– Vårt uppdrag är inte att vara ute på byggena, utan att bistå Tekniska förvaltningen för att få en så smidig arbetsprocess som möjligt. Vi finns med på alla styrgruppsmöten och byggmöten och försöker hitta så bra lösningar som möjligt för alla under processen utan att fördröja tidplanerna, säger Mikael Andersson.

I största möjliga mån har renoveringarna skett under loven, men en del arbete har gjorts under terminen. För att inverka så lite som möjligt på undervisningen, har ett våningsplan i taget renoverats och emellanåt har eleverna bussats till andra skolor för undervisning.

– Över lag innebär uppdraget att hitta strukturer, fungerande logistiklösningar och att lyssna på alla inblandade för att få det att flyta så smidigt som möjligt. Målet är att den pågående verksamheten ska påverkas så lite som möjligt av renoveringarna, samtidigt som byggprocessen ska vara så bra och effektiv som möjligt, säger Mikael Andersson.

Fakta
Typ av uppdrag: Övergripande projektledning
Uppdragsgivare: Hallstahammars kommun
Omfattning: Renovering av tre skolor

DELA
Share