Tävla om framtidens garage

Under Väs­terås Sum­mer Meet 2017 utly­ser Archus Arkitektur en täv­ling där vem som helst kan läm­na in sitt bidrag i text, skis­ser eller berät­ta sina tan­kar och visio­ner om fram­ti­dens garage för arki­tek­ter­na på plats. Archus Arkitektur tol­kar din vision, desig­nar och ritar ett för­slag till bygg­lovs­rit­ning­ar.

-          Gara­get — det finns många tan­kar om hur det ska se ut och fun­ge­ra. Men hur ser fram­ti­dens garage ut? Vi tror att de genu­int for­donsin­tres­se­ra­de vet mest om hur dröm­ga­ra­get ser ut och vad som finns i det, säger John­nie Pet­ters­son, VD Archus.

Om TV, bar, kök och läc­kert rutigt golv står högst upp på Sum­mer Meet besö­kar­nas lis­ta, eller ett tra­di­tio­nellt garage är mest önsk­värt åter­står att se. Under tors­da­gen och fre­da­gen finns Archus Arkitektur på plats med en mon­ter på utstäl­la­r­om­rå­det på Johan­nisberg, redo att dis­ku­te­ra gara­ge­lös­ning­ar och ta emot visio­ner om besö­kar­nas dröm­ga­rage. Vin­na­ren av den mest visio­nä­ra idén får rit­ning­ar och digi­ta­la filer för en bygg­lov­san­sö­kan. Resul­ta­tet pre­sen­te­ras på Väs­terås Sum­mer Meets hem­si­da under augusti månad.

DELA
Share