Partner förstärker ytterligare

Archus Partner fort­sät­ter att växa över för­vän­tan — den 3 juli för­stärks pro­jekt­tea­met med Robert Wisek­ro­na. Robert kom­mer när­mast från Ram­böl och kom­mer att job­ba som pro­jekt­le­da­re till­sam­mans med Mikael Anders­son.

- Vi hade som mål­sätt­ning att växa till fem per­so­ner inom tre år, nu är vi sex per­so­ner efter bara ett år. Det är oer­hört roligt att våra tjäns­ter är så efter­trak­ta­de, säger Patrik Mell­gren, VD för Archus Partner.

DELA
Share