Nu förstärker vi inredningsteamet

Allt fler kun­der efter­frå­gar pro­fes­sio­nell hjälp med inred­ning. Där­för för­stär­ker vi nu inred­nings­tea­met med ytter­li­ga­re en med­ar­be­ta­re, Åsa Eric­son-Borgh.
Åsa har stu­de­rat tex­til­de­sign i Borås, Helsing­fors och Lon­don. Hon är dess­utom utbil­dad inred­nings­ar­ki­tekt från Konst­fack. Åsa Eric­son-Borgh kom­mer när­mast från en tjänst som inred­nings­ar­ki­tekt hos Ten­gboms.
Varmt väl­kom­men till Archus!

 

DELA
Share