Från idé till projektledning av ny stadsdel

Vad gör man med en nedlagd gymnasieskola i ett bra geografiskt läge? Den frågan överlät Västerås stad till Archus Development att fundera på 2013. Förslaget, som godtogs av staden, är att göra ett helt nytt bostadsområde med äldreboenden och förskola.

Sedan dess har Archus Development fått förnyat förtroende att svara för projektet som projektledare och driva markanvisningar och förhandlingar, men framför allt att hålla ihop alla aktörer i hela området.

–          Vi har ett övergripande uppdrag av fastighetskontoret att handha hela planprocessen och driva igenom hela omvandlingen av området. Projektledaruppdraget innebär bland annat att vi samordnar stadens alla förvaltningar i planprocessen, sköter förhandlingarna med köparna av området, samt förhandlingen av äldreboenden i en dialogprocess, säger Michael Larsson, VD för Archus Development.

En viktig del av arbetet är även att föredra ärenden i nämnder och säkerställa att styrgruppen beslutar i avgörande frågor. Alla involverade ska ha korrekt information och möjlighet att ställa frågor och ha åsikter i projektet.

Första spadtaget för Södra Källtorp, som området heter, beräknas till hösten 2018. Totalt byggs ca 700 bostäder, mestadels radhus och kedjehus, men även några flerbostadshus. Dessutom byggs ca 130 äldrebostäder, 60 lägenheter i trygghetsbostäder, samt en förskola.

Fakta:
Uppdragsgivare: Västerås stad, fastighetskontoret
Typ av uppdrag: Projektledare, rådgivare och samordnare
Omfattning: 700 bostäder, 130 äldrebostäder, 60 trygghetsbostäder, en förskola

DELA
Share