Fusion av bolag och elektronisk fakturahantering

Från och med 5 september 2016 har Archus ny organisationsstruktur. Följande tre bolag fusioneras:

Archus Arkitekter i Västerås AB, orgnr: 556733-6374
Archus Arkitekter i Stockholm AB, orgnr: 556570-2791
Archus Bild AB, orgnr: 556887-6964

till ett gemensamt bolag som kommer att heta Archus Arkitektur AB, organisationsnr: 556733-6374.

Archus Development AB, Archus Partner AB och Archus Arkitekter i Uppsala AB berörs alltså inte av fusionen.

Elektronisk fakturahantering
Ännu en nyhet är att samtliga Archusbolag från och med nu kommer att hantera leverantörsfakturor elektroniskt. Det innebär att vi inför krav på inköpsmärkning av alla fakturor som skickas till oss. Kontakta din kontaktperson hos oss på Archus för att få rätt markering. Vi kan inte godkänna samlingsfakturor eller fakturor i pappersformat i fortsättningen.
Fakturor daterade fr om 1 oktober 2016 ska skickas enligt något av nedanstående alternativ:

Archus Arkitektur AB:

EDI-faktura
Om du kan skicka elektroniska fakturor såsom Svefaktura ber vi dig ansluta till oss via er VAN Operatör. Vi har elektronisk adress, GLN nr: 7365567336374.

PDF
Fakturor i PDF-format kan skickas via e-post till archusarkitektur@pdf.scancloud.se. Det måste vara riktiga pdf:er. Scannade eller fotograferade bilder av fakturan fungerar inte

Om du inte kan skicka EDI-faktura eller PDF, gäller följande adress för pappersfaktura:
Archus Arkitektur AB
FE  843 Scancloud
831 90  Östersund

Archus Development AB

EDI-faktura
Kan ni idag redan skicka elektroniska fakturor såsom Svefaktura ber vi er ansluta till oss via er VAN Operatör. Vi har elektronisk adress, GLN nr: 7365569214057

PDF
Kan ni skriva ut fakturor som PDF-filer skickar ni dessa via e-post till: archusdevelopment@pdf.scancloud.se

Om Ni inte kan skicka enligt punkt 1 eller 2, så gäller följande adress:
Archus Development AB
FE 841 Scancloud
831 90 Östersund.

Archus Partner AB

EDI-faktura
Kan ni idag redan skicka elektroniska fakturor såsom Svefaktura ber vi er ansluta till oss via er VAN Operatör. Vi har elektronisk adress, GLN nr: 7365590121096

PDF:
Kan ni skriva ut fakturor som PDF-filer skickar ni dessa via e-post till: archuspartner@pdf.scancloud.se

PDF

Om Ni ej kan skicka enligt punkt 1 eller 2, så gäller följande adress:
Archus Partner AB
FE 842 Scancloud
831 90 Östersund.

Archus Arkitekter i Uppsala AB

EDI-faktura
Kan ni idag redan skicka elektroniska fakturor såsom Svefaktura ber vi er ansluta till oss via er VAN Operatör. Vi har elektronisk adress, GLN nr: 7365569843745

PDF:
Kan ni skriva ut fakturor som PDF-filer skickar ni dessa via e-post till: archusuppsala@pdf.scancloud.se

Om Ni ej kan skicka enligt punkt 1 eller 2, så gäller följande adress:
Archus Arkitekter i Uppsala AB
FE 844 Scancloud
831 90 Östersund.

DELA
Share