Archus satsar på tillgänglighet med certifierad sakkunnig

Förr var tillgänglighet något som förbisågs trots att byggnormer togs fram redan på 70-talet. Idag krävs allt striktare kontroll av tillgänglighet, vilket genomsyrar alla typer av byggen. Därför har Archus satsat på att utbilda Linn Engman till certifierad sakkunnig av tillgänglighet, ett certifikat som få byggnadsingenjörer innehar.

– I och med att vi lever allt längre, får fler och fler syn- hörsel- och rörelsenedsättningar. Det gör att tillgänglighet är viktigt att få in i alla typer av byggnader. De byggda miljöerna ska inte hindra, utan vara tillgängliga för alla, säger Linn Engman.

Att just hon började intressera sig för tillgänglighet är ingen slump. Innan och i samband med studierna till byggnadsingenjör arbetade Linn Engman dels på serviceboende för äldre, dels med autistiska ungdomar. Därmed fick hon en ökad förståelse för vad tillgänglighet – eller otillgänglighet – innebär i praktiken.

– Konkret kommer jag att finnas med i våra uppdrag för att tillföra tillgänglighetskompetens och säkerställa så att alla lagar och förordringar följs, men också för att tipsa om smarta lösningar som ökar livskvaliteten för alla som lever eller besöker byggnader och omgivningar som Archus är engagerade i, säger Linn Engman.

Om certifieringen:
”Certifierad sakkunnig av tillgänglighet” är en vidareutbildning med kunskapsprov och lämplighetsprövning som är tillgänglig för byggnadsingenjörer med minst fem års arbetslivserfarenhet och arkitekter med minst tre års erfarenhet. I nuläget finns totalt tre certifierade sakkunniga av tillgänglighet i Västmanland och dryga hundratalet totalt i Sverige.

DELA
Share