Archus kompletterar med nytt bolag

Archus, som startade för 30 år sedan som en arkitektbyrå, startade i slutet av maj Archus Partner med Patrik Mellgren som VD. Konsulterna i bolaget ska agera som fristående byggherreombud och gör allt ifrån rådgivning till att genomföra hela projektet och ta ansvar för att det blir utfört korrekt.

– Med Archus Partner i koncernen erbjuder vi hela processen – från tidiga skeden och affärsutveckling till att rita hus och landskap och sedan genomföra projekten. Det är vi ensamma om på marknaden, säger Johnnie Pettersson, grundare och koncern-VD för Archus.

Förr stod arkitekterna för mycket av helhetensansvaret kring ett projekt. Så fungerar det inte idag, vilket var upprinnelsen till idén att bilda Archus Partner.

– Det finns ett glapp idag där få tar helhetsansvar. Det vill vi fylla genom att agera som rådgivare och oberoende byggherreombud och leverera trygghet hela vägen som partners till privata och offentliga fastighetsägare. Vi vill jobba för kundens och projektets bästa, säger Patrik Mellgren. Han har gedigen erfarenhet från ledande roller inom branschen. Tillsammans med lika rutinerade Thomas Rylander och Mikael Andersson utgör de tre stommen i Archus Partner.

– Vi har fått en rivstart och planerar för fler medarbetare innan årsskiftet. Det känns oerhört roligt att vara en del av Archus-koncernen med all den kunskap, kreativitet och entreprenörsanda som finns här, säger Patrik Mellgren.

Archus Partner verkar i hela Mellansverige.

DELA
Share