Träffa oss i Almedalen

Under Alme­dals­vec­kan, v 27, är vi ett helt gäng från Archus som finns på plats. Vi hop­pas på en givan­de vec­ka med många möten, myc­ket ming­el och spän­nan­de dis­kus­sio­ner med kol­le­gor, kun­der och vän­ner. Finns du ock­så på plats i Vis­by — kon­tak­ta oss gär­na!

Michael Lar­s­son, 073–685 10 00, michael.larsson@archusdevelopment.se
Åsa Sved­je­tun, 070–342 22 55, asa.svedjetun@archusdevelopment.se
Sarah Pasko­ta, 076–104 16 69, sarah.paskota@archusdevelopment.se

John­nie Pet­ters­son, 070–371 29 71, johnnie.pettersson@archus.se
Erik Bruhn, 076–525 75 17, erik.bruhn@archus.se
Maria Lager­gren, 076–525 75 56, maria.lagergren@archus.se
Pål Norén, 076–525 75 29, pal.noren@archus.se

Patrik Mell­gren, 072–856 22 00, patrik.mellgren@archuspartner.se

DELA
Share