Archus ritar nytt bostadsområde i Västerås

I konkurrens med flera andra arkitektbyråer valde byggherrarna Aroseken, HSB, Kärnhem och Mälarvillan slutligen att ge Archus uppdraget att arbeta med detaljplaneunderlaget för bostadsområdet Södra Källtorp i Västerås. I det nya området planeras ca 450 bostäder i grupphusbebyggelse.

– Det är ett jätteroligt uppdrag som vi ser mycket fram emot att få arbeta med, säger Margareta Löfgren, kontorschef hos Archus i Västerås.

Archus förslag, som byggherrarna föll för, visar på småskalig och tät bebyggelse som är anpassad till terrängen. I den flackaste delen av området skapas intressanta miljöer tack vare det brutna gatunätet och sammanlänkade, gemensamma gårdsmiljöer.

– Det här förslaget är också det som bäst förhåller sig till befintliga byggnader och miljöer och skapar en helhet i området, säger Christian Brobeck, VD för Aroseken.

DELA
Share