Västerås stad sluter ramavtal med Archus Development

I dagar­na blev det klart att Väs­terås stad slu­ter ett flerå­rigt ramav­tal om fas­tig­hets­ut­veck­ling med Archus Development.

- Vi är myc­ket gla­da att få för­tro­en­det att job­ba med bland annat råd­giv­ning och pro­jekt­led­ning inom fas­tig­hets­ut­veck­ling för Väs­terås stad, säger Michael Lar­s­son, VD för Archus Development.

Archus Development erbju­der kun­der affärs­ut­veck­lings­kom­pe­tens genom att dri­va fram pro­jekt från idé till fär­dig bygg­rätt. Före­ta­get star­ta­de 2013 och har expan­de­rat kraf­tigt under 2015. Idag finns Archus Development i Väs­terås, Stock­holm, Upp­sa­la och Bor­länge.

DELA
Share