Erik Bruhn ny VD för Archus Arkitektur

Expanderande Archus Arkitektur med kontor i Stockholm, Uppsala och Västerås, har ny VD. Det är den mångåriga medarbetaren och delägaren Erik Bruhn som tar över VD-skapet efter Archus Arkitekturs grundare Johnnie Pettersson. Johnnie kvarstår som koncern-VD för samtliga Archus-bolag.

– VD-bytet är en del av ett generationsskifte som Archus Arkitektur just nu genomgår. Det innebär bland annat att flera medarbetare erbjuds delägarskap och att vi differentierar vårt erbjudande, säger Erik Bruhn.
Han syftar bland annat på den nya verksamheten Landskap i Uppsala och ett större grepp kring inredning som kompletterar arbetet med att rita morgondagens samhälle.

– Archus Arkitekturs styrka är medarbetarnas breda kompetens. Tillsammans borgar vi för både kreativt nytänkande och stabilitet. Dessutom brinner vi för samhällsbyggande och gillar att ha roligt tillsammans, säger Erik Bruhn.

Archus startades av Johnnie Pettersson med partners för snart 30 år sedan. Sedan dess har verksamheten vuxit och omfattar idag ca 55 medarbetare på tre orter. Förutom Archus Arkitektur ingår Archus Development i koncernen.

– Archus har vuxit och är idag en koncern med alla delar av samhällsbyggande – från projekt- och fastighetsutveckling till arkitektur, landskapsarkitektur och inredning. Det känns därför naturligt för mig att lämna över VD-skapet för Arkitektur till Erik och fokusera på koncernen som helhet, säger Johnnie Pettersson.

DELA
Share