Archus expanderar och hälsar 12 nya medarbetare välkomna

Det går bra för Archus! Vårens starka orderingång fortsätter, vilket gör att arkitekt- och affärsutvecklingsföretaget fortsätter att växa med ytterligare 12 medarbetare.

– Vi förstärker på alla kontor och inom alla affärsområden, sammanfattar Johnnie Pettersson, grundare och koncern VD för Archus.

Såväl dotterbolaget Archus Development, som Uppsalakontoret fördubblar sina personalstyrkor med affärsutvecklingskompetens respektive landskapsarkitekter.
Archus Stockholm hälsar fem nya medarbetare välkomna, medan Archus i Västerås förstärker med en byggnadsingenjör, en inredningsarkitekt och en arkitekt.

– Archus har aldrig varit så stark och haft så många anställda. Det känns bra inför 30-årsjubileet 2016, säger Johnnie Pettersson, och tillägger att ytterligare rekryteringar är på gång för att komplettera de 55 anställda.

Välkomna till Archus i Stockholm

 • Lovisa Gustavsson, arkitekt 50 %
 • Joanna, Rokowska, arkitekt
 • Elin Friberg, arkitekt
 • Marina Ilic, arkitekt
 • Alexandra Ghete, arkitekt
 • Stina Arnesson, civilingenjör

Välkomna till Archus i Uppsala

 • Ellinor Thunarf, landskapsarkitekt
 • Therese Sundqvist, landskapsarkitekt

Välkomna till Archus i Västerås

 • Karolin Drew, byggnadsingenjör
 • Maria Vång, inredningsarkitekt
 • Minna Talvio, arkitekt

Välkomna till Archus Development

 • Lovisa Gustavsson, planarkitekt 50 %
 • Salman Salman, arkitekt/biträdande projektutvecklare
DELA
Share