Så kan Sveriges bostadskris lösas

Det krävs rejäla marknadsanpassade åtgärder för att ta Sverige ur bostadskrisen, annars är vi snart tillbaka 30 år i tiden, menar Michael Larsson, VD för Archus Development, som presenterar flera konkreta förslag på hur bostadskrisen kan lösas under ett seminarium i Almedalen den 30 juni.

Det krävs inga stora förändringar för att vända kris till succé. Men effekterna skulle kunna bli avgörande för bostadsbyggandet, menar Michael Larsson som utifrån sin oberoende position i bygg- och fastighetsbranschen tittat på problemet ur flera synvinklar.

– Precis som allt annat styrs bostadsmarknaden av tre faktorer; marknadsförutsättningar – det vill säga efterfrågan, kostnader och avkastning på investeringar, råvaror – det vill säga mark, samt resurser. När marknadsförutsättningarna är för svaga händer ingenting. Där befinner sig bostadsmarknaden just nu i många av landets kommuner. Men om marknadsförutsättningarna förbättras, finner marknaden vägar för såväl resurser som råvaror, och trenden kan snabbt ändras, menar Michael Larsson.

Halvera momsen och sätt tak på ränteavdragen

Han är kritisk till att de drygt 60 olika utredningar som just nu görs för att få rätsida på bostadskrisen verkligen är tillräckligt för att få hela Sverige ur bostadskrisen. Kanske kommer bra förslag fram, men det krävs rejäla grepp för att få marknaden att reagera och därmed få fart på bostadsbyggandet.

– För bostäder i landet som helhet är momsen den största kostnadsposten. Genom att halvera momsen och samtidigt sätta ett tak på ränteavdragen, kan bostadsbyggandet få ett uppsving, säger Michael Larsson.

Det ena förslaget finansierar det andra; genom att sätta ett tak för ränteavdragen för bostäder, fylls stadskassan på med motsvarande summa som det skulle kosta att halvera momsen. Med en lägre moms skulle marknadsförutsättningarna förbättras, resurser tillföras och byggandet kommer igång på bred front.

– Det är alltså de som har råd att köpa fastigheter för 10-20 miljoner kronor som får ta kostnaden genom minskade ränkteavdrag, inte gemene man som köper en vanlig villa. Det skulle dessutom kunna få dämpande effekter på de högsta bostadspriserna, förtydligar Michael Larsson och fortsätter:

Socialpolitiskt är bostadsbristen kritiskt för Sverige och när vi läser EU-direktivet finns möjligheterna för ett land att reducera momssatser för bostäder.
Genom åtgärderna ovan skulle bostadsbyggandet kunna öka i minst 100 kommuner i Sverige, vilket skulle göra stor skillnad i hela landet.
Förutom tankarna om moms och ränteavdrag, lanseras andra intressanta idéer som kan få fart på bostadsbyggandet i Sverige under Archus seminarier i Almedalen.

Archus lunchseminarier i Almedalen, Hamngatan 4 i Gotland Actives lokaler:

30 juni kl 12-13 – Så kan bostadskrisen lösas

1 juli kl 12-13 – Så kan höga hus samhällsförbättra ett C-område

2 juli 12-13 – Samhällsfastigheter – en möjlighet att stimulera bostadsutveckling

Vi bjuder på enklare lunch – välkomna!

DELA
Share