Samhällsfastigheter – en möjlighet att stimulera bostadsutveckling

Av Sveriges 290 kommuner sägs det att 183 har bostadsbrist. Varför byggs det inte i dessa 183 kommuner?
– Enligt våra undersökningar har i alla fall 66 kommuner goda underlag för utveckling och med hjälp av den trygga investeringen som samhällsfastigheter innebär bör det bära sig i fler! anser Sarah Paskota, affärsutvecklare hos Archus Development under ett seminarium under Almedalsveckan.

Det finns nämligen bra förutsättningar att få fart på bostadsbyggande i 66 kommuner där direktavkastningen ligger på en rimlig nivå. Ett effektivt sätt att få ner direktavkastningskraven för kommunerna är att aktivera sina samhällsfastigheter och samtidigt baka in bostadsbyggande i avtalen.

– En samhällsfastighet är en säker investering eftersom den ofta har 15-25 års hyreskontrakt. Det gör den attraktiv för investerare att engagera sig i även på mindre orter. Här har kommunerna möjlighet att som motprestation för ett bra avtal, ställa krav på investeraren att bygga bostäder, i hyresrätt eller bostadsrätt, menar Sarah Paskota.
Vinsterna är flera; kommunerna får loss pengar och tid till kärnverksamheterna – att förvalta fastigheter är krävande på flera sätt. Samtidigt får kommunerna in nya aktörer på den lokala bostadsmarknaden och får fart på bostadsbyggandet vilket kan stimulera tillväxt.

– Investerarna gör en säker investering på så sätt att kommunala avtal är stabila och långsiktiga. Samtidigt kan investerarna utöka sitt fastighetsinnehav med bostäder och få ännu bättre avkastning på sin investering, menar Sarah Paskota, som arbetar både med kommuner och privata investerare för att utveckla fastigheter och markområden.

Samtidigt gäller det att tänka efter före en så stor affär – vilka synergier och nyttor skulle det göra för den enskilda kommunen, och hur ser visionen ut om 20 år? Hur kan man attrahera en bred marknad för att få in flera aktörer?

– Bostadsutveckling är beroende av direktavkastning likaså samhällsfastigheter. Vad är egentligen en rimlig avkastning? De nuvarande har blivit en sanning som det är hög tid att ifrågasätta! Menar Sarah Paskota, som kommer att lägga fram flera intressanta exempel under sitt seminarium i Almedalen torsdagen den 2 juli hos Archus på Hamngatan 4 i Gotland Actives lokaler.

DELA
Share