Billy Bergåker ny styrelseordförande för Archus

Efter 19 år som styrelseordförande för Archus lämnar Arne Kjellberg över ordförandeklubban till en annan välrenommerad profil: Billy Bergåker.

– Det har varit en fantastisk resa – Archus har vuxit, nya bolag och affärsområden har bildats, personalstyrkan har utökats och föryngrats. Idag finns Archus på flera orter och står inför nya utmaningar. Det känns därför helt rätt att lämna över till Billy Bergåker, säger Arne Kjellberg.

Billy Bergåker tillträdde som styrelseordförande för Archus i samband med bolagsstämman den 25 mars.

– Archus är ett välskött och expansivt företag som står inför intressanta vägval. Det ska bli roligt att få vara en del av utvecklingen, säger Billy Bergåker, som har bred erfarenhet efter flera år som VD och styrelseordförande i ägarledda företag.

Han har genomfört generationsskiften och har gedigen erfarenhet av utvecklings- och förändringsprocesser. Dessutom har han arbetat som bankchef i flera år.

– Det är kompetenser som vi på Archus kommer att ha stor nytta av den kommande tiden, säger Johnnie Pettersson, huvudägare och grundare av Archus.

DELA
Share