Cykelvasan – team Archus tar fart för 2015

Sam­ma sträc­ka som det van­li­ga Vasa­lop­pet – fast på mountain­bi­ke. I mit­ten av augusti del­tog fle­ra Archus­per­so­ner i Cykel­va­san 90 från Sälen till Mora.

Team Archus bestod av Andre­as Kristof­fers­son, Dan Blom­mengren, Jonas Englund, Fred­rik Wall och Lina Book. Sevice­tea­met var inga mind­re än Andre­as Jäg­vald Mall­sten och Linn Eng­man som även tog med sjuk­vårds­väs­kan.

”Ing­en av oss hade kört Cykel­va­san för­ut, det var mest en rolig grej. Vi hade ing­en aning om vil­ken tid vi skul­le slu­ta på – under fyra tim­mar kän­des som en bra mål­sätt­ning”, säger Andre­as Kristof­fers­son.

Snab­bast i mål blev Fred­rik Wall på tiden 3 tim­mar och 52 minu­ter. Där­ef­ter följ­de de and­ra i klung­an.

”Vi är redan anmäl­da till Cykel­va­san 2015 och har då som mål­sätt­ning att slå Fred­riks tid”, säger Andre­as Kristof­fers­son.

Kon­takt: Andre­as Kristof­fers­son, Dan Blom­mengren, Jonas Englund, Fred­rik Wall, Lina Book, Andre­as Jäg­vald Mall­sten, Linn Eng­man

DELA
Share