Archus Partner

Archus Partner agerar som fristående byggherreombud och gör allt från rådgivning till att genomföra hela projektet och ta ansvar för att det blir utfört korrekt.

Nyheter

Är du nästa Archusperson?

Är du av det rätta virket? Vi söker ständigt personer som kan växa tillsammans med oss! Har du andra idéer om hur du kan förstärka någon av våra verksamheter, tveka inte att kontakta oss.

Kontakt Partner

Anders Rastin
Projektutvecklare
Cassandra Tonde
Projektledare
Cecilia Corell
Projektledare
Daniel Marjamaa
Projektledare
Mikael Andersson
Projektchef Archus Partner
Patrik Mellgren
VD Archus Partner
Robert Wisekrona
Projektledare
Thomas Rylander
Projektutvecklare Archus Partner