Hållbarhet

Archus arbetar aktivt med hållbarhet och kvalitet både internt och i alla kunduppdrag.

För oss är hållbarhet så många olika delar; miljö, kvalitet, mångfald, tillgänglighet och samhällsengagemang. Vi vill arbeta för ett hållbart och inkluderande samhälle i alla avseenden, för alla medborgare. För att uppnå det, arbetar vi med ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem som baseras på ISO 9001 och 14001. Systemet beskriver de processer och arbetsrutiner som används för att säkerställa företagets förmåga att genomföra uppdrag så att resultatet uppfyller såväl kundens krav som de i tillämpliga författningar.

Vi ser det som vår uppgift att guida kunder och samarbetspartners till lösningar som går längre än bara förväntan och lagkrav. Lösningar som gynnar samhället på längre sikt och som ger de bästa förutsättningar för en hållbar livsstil.

Archus har lång erfarenhet av att arbeta med branschens vanligaste miljö- och kvalitetssystem såsom Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och passivhus. Dessutom finns en certifierad sakkunnig i tillgänglighet hos oss.
Vi utbildar oss ständigt för att vara uppdaterade i de senaste lösningarna inom hållbarhet.

Archus är medlemmar i flera branschorganisationer och nätverk, bland andra Sweden Green Building Council och Byggvarubedömningen.

Archus har en jämn könsfördelning och gillar mångfald. Vi är övertygade om att olikheter berikar och är glada att ha medarbetare med olika kompetenser i alla åldrar med ursprung från 15 olika länder.

Archus har ett omfattande praktikantprogram på alla kontor.